HỖ TRỢ VÀ ĐÀO TẠO

Thông qua các câu hỏi đa dạng của khách hàng,
chúng tôi sẽ đưa ra cách sử dụng tối ưu nhất và hỗ trợ đào tạo
để quý khách có thể làm quen với chương trình nhanh nhất.

Dịch vụ Hỗ Trợ và Đào Tạo

Dịch vụ Hỗ Trợ và Đào Tạo với chi phí phù hợp

Đáp ứng nhu cầu sử dụng và đào tạo của khách hàng, ECOUNT Việt Nam thực hiện dịch vụ hỗ trợ và đào tạo trực tiếp.
Hỗ trợ và Đào tạo trực tiếp tại địa điểm của khách hàng Hỗ trợ và Đào tạo trực tiếp tại Văn phòng ECOUNT Việt Nam
Phạm vi: TP. Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận (Bình Dương, Đồng Nai)
Lệ phí: 500,000 VNĐ
Thời gian: 2 giờ
Lịch trình: Linh động theo yêu cầu
Lệ phí: Miễn phí
Số người tham dự tối đa: 5 người
Thời gian: 2 giờ
Lịch trình: Linh động theo yêu cầu
Hỗ trợ và Đào tạo tại các khu vực khác
  • Hiện tại chúng tôi chưa có triển khai dịch vụ tại các khu vực nằm ngoài phạm vi hỗ trợ.
  • Chúng tôi sẽ hỗ trợ từ xa cho các quý khách có nhu cầu.

Nội dung Hỗ trợ và Đào tạo

  • Sắp xếp và tư vấn nhu cầu cần thiết của quý khách.
  • Thiết lập sử dụng ECOUNT ERP.
  • Tải các dữ liệu cơ bản lên ECOUNT ERP.
  • Sử dụng các tính năng của ECOUNT ERP.

Cần lưu ý trước khi hỗ trợ và đào tạo

  • Quý khách nên chuẩn bị trước các nhu cầu.
  • Nếu quý khách nắm được các tính năng cơ bản trước, việc hỗ trợ và đào tạo sẽ hiệu quả hơn.
  • Sau hỗ trợ và đào tạo, đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ hỗ trợ qua từ xa qua điện thoại hoặc điều khiển từ xa.