HỆ THỐNG BẢO MẬT

ECOUNT chúng tôi hiểu rằng việc bảo vệ thông tin là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn phần mềm ERP trực tuyến. Phần mềm ECOUNT ERP đã được thiết kế an toàn và sử dụng nhiều cách kiểm soát khác nhau để đảm bảo dữ liệu được an toàn.
Kiểm Soát Chương Trình
Phân Quyền Truy Cập
 • Thiết lập thời gian giới hạn để người dùng thông thường không thể chỉnh sửa dữ liệu trong ngày cụ thể.
 • Danh mục người dùng có thể dùng để kiểm soát nhằm ngăn chặn người dùng xem các dữ liệu không thích hợp đối với những công việc đã được phân công.
 • Người quản lý có thể theo dõi được nguồn gốc truy cập của người dùng bao gồm ngày, giờ, địa chỉ IP.
Giới hạn địa chỉ IP
 • ID của người dùng có thể được cài đặt để đăng nhập vào từ những địa chỉ IP cụ thể . Điều này cho phép người dùng có thể đăng nhập vào máy tính của công ty hoặc điện thoại.
Chính sách về mật khẩu
 • Chúng tôi khuyến cáo người dùng thay đổi mật khẩu một cách thường xuyên để đảm bảo mức độ bảo mật cao đối với dữ liệu được duy trì.
 • Người dùng có thể chọn khoảng thời gian để thay đổi mật khẩu.
 • Một địa chỉ ID sẽ bị khóa sau 5 lần đăng nhập thất bại.
Giới hạn về thời gian
 • ID chủ có thể cài đặt giới hạn thời gian để ngăn chặn người dùng có thể đăng nhập trong ngoài giờ làm việc hoặc cuối tuần.
 • ID chủ có thể cài đặt thời gian cho các cổng thông tin CS để ngăn chặn nhà cung cấp và khách hàng có thể đăng nhập vào ngoài giờ làm việc.
Bảo vệ dữ liệu ECOUNT
ISO 27001
ECOUNT đã được chứng nhận ISO 27001 cho thấy ECOUNT đã đáp ứng được những yêu cầu của hệ thống quản lý bảo vệ thông tin nhằm dự đoán và bảo vệ khỏi những nguy cơ tiềm năng về việc vi phạm bảo mật thông tin.
ECOUNT cũng thường xuyên được theo dõi để đảm bảo hệ thống quản lý được đặt đúng nơi và thực hiện đúng cách.
Máy chủ
 • Các máy chủ ECOUNT không nằm trong bất kỳ văn phòng nào của ECOUNT. Các máy chủ được lắp đặt trong một cơ sở dữ liệu an toàn, được đảm bảo an toàn và trong môi trường kiểm tra chặt chẽ.
 • Nhân viên ECOUNT không có quyền truy cập máy chủ.
 • Dữ liệu của khách hàng được lưu trữ trên ba máy chủ riêng biệt ở mọi thời điểm.
 • Các máy chủ được bảo vệ 24/24.
Bảo vệ dữ liệu
 • Mã hóa dữ liệu được sử dụng trong hệ thống ECOUNT.
 • Tường lửa được sử dụng trong hệ thống ECOUNT.
 • Bảo vệ thời gian thực được sử dụng để bảo vệ chống lại phần mềm độc hại, virus, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, và các cuộc tấn công độc hại khác.
 • Nguồn điện được cung cấp liên tục để đảm bảo việc sao chép dữ liệu và các biện pháp an ninh luôn luôn làm việc.