PHIÊN BẢN DÙNG THỬ

Hãy bắt đầu ngay bây giờ.
Bản dùng thử ECOUNT ERP miễn phí với tất cả các tính năng.

Phiên Bản Dùng Thử

Sẵn sàng để dùng thử ECOUNT ERP?

Phiên Bản Mô Phỏng sản phẩm của chúng tôi nêu bật một số tính năng chính có sẵn và không có thời hạn. Thử một trong bản mô phỏng của chúng tôi, nhấp vào đây. Nếu bạn muốn truy cập vào tất cả các tính năng có sẵn, vui lòng yêu cầu phiên bản dùng thử miễn phí trong vòng 7 ngày. Với một thử nghiệm miễn phí, bạn có thể nhập dữ liệu thực tế công ty của bạn, tùy chỉnh mẫu báo cáo và nhiều hơn nữa.

Liên hệ với Trung Tâm Hỗ Trợ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến chương trình.

Yêu cầu dùng thử miễn phí Đăng nhập

Sự khác biệt giữa phiên bản Demo và phiên bản dùng thử miễn phí là gì?▼

Sự khác biệt giữa phiên bản Demo và phiên bản dùng thử miễn phí là gì?
Phiên bản Demo Phiên bản dùng thừ
Tính năng
 • Thử nghiệm cấu hình hệ thống tùy biến khác nhau.
 • Dữ liệu mẫu được cung cấp.
 • Tạo báo cáo, báo cáo tài chính, hóa đơn, và nhiều hơn nữa với các dữ liệu mẫu.
 • Toàn quyền truy cập vào tất cả các tính năng sẵn có của chương trình.
 • Có sẵn tùy chỉnh người dùng.
 • Nhập và lưu dữ liệu công ty trong các máy chủ của chúng tôi.
 • Tạo báo cáo thực từ việc sử dụng dữ liệu của riêng bạn.
Lợi ích
 • Đề xuất cho người dùng lần đầu.
 • Tiện lợi trong việc thử các chức năng cụ thể.
 • Nhiều người sử dụng có thể truy cập vào bản mô phỏng như nhau.
 • Không yêu cầu có thẻ tín dụng.
 • Hỗ trợ và đào tạo khách hàng.
 • Có thể được nâng cấp lên phiên bản mất phí bất cứ lúc nào.
 • Dữ liệu của bạn sẽ không bị mất khi nâng cấp.
 • Bắt đầu tùy biến các chương trình từ việc sử dụng miễn phí ban đầu của bạn.
 • Không yêu cầu có thẻ tín dụng.
 • Hỗ trợ và đào tạo khách hàng.