PHIÊN BẢN MÔ PHỎNG

Không có nhiều chương trình ERP cung cấp một phiên bản mô phỏng
với đầy đủ các dữ liệu bán hàng, mua hàng, sản xuất, kế toán
để giúp quý khách có thể trải nghiệm tốt nhất.

Phiên Bản Mô Phỏng

Dùng thử ECOUNT ERP

Với phiên bản mô phỏng, bạn có thể thử nghiệm ECOUNT không giới hạn về thời gian và không phải cài đặt. Bản mô phỏng bao gồm dữ liệu mẫu để bạn có thể thử nghiệm ngay lập tức. Bạn có thể theo dõi bán hàng, xem xét chi phí, tạo hóa đơn và nhiều chức năng khác nữa.

Ecount cung cấp phiên bản dùng thử giúp quý khách hàng trải nghiệm không giới hạn tất cả tính năng. Hãy đăng ký thử ngay!
Sự khác biệt giữa Demo và các phiên bản dùng thử miễn phí là gì?
Phiên Bản Mô Phỏng Phiên Bản Dùng Thử Miễn Phí
Tính năng
 • Thử nghiệm cấu hình hệ thống tùy biến khác nhau.
 • Dữ liệu mẫu được cung cấp.
 • Tạo báo cáo, báo cáo tài chính, hóa đơn, và nhiều hơn nữa với các dữ liệu mẫu.
 • Toàn quyền truy cập vào tất cả các tính năng sẵn có của chương trình.
 • Có sẵn tùy chỉnh người dùng.
 • Nhập và lưu dữ liệu công ty trong các máy chủ của chúng tôi.
 • Tạo báo cáo thực từ việc sử dụng dữ liệu của riêng bạn.
Những lợi ích
 • Đề xuất cho người dùng lần đầu.
 • Tiện lợi trong việc thử các chức năng cụ thể.
 • Nhiều người sử dụng có thể truy cập vào bản mô phỏng như nhau.
 • Không yêu cầu có thẻ tín dụng.
 • Hỗ trợ và đào tạo khách hàng.
 • Có thể được nâng cấp lên phiên bản mất phí bất cứ lúc nào.
 • Dữ liệu của bạn sẽ không bị mất khi nâng cấp.
 • Bắt đầu tùy biến các chương trình từ việc sử dụng miễn phí ban đầu của bạn.
 • Không yêu cầu có thẻ tín dụng.
 • Hỗ trợ và đào tạo khách hàng.