PHIÊN BẢN MÔ PHỎNG

Nếu không tự tin chúng tôi đã không cho bạn xem.
 • Những chương trình ERP mà bạn có thể trực tiếp xem và mua thì rất nhiều.
 • Ecount đã chuẩn bị sẵn các tính năng nên tất cả đều có thể làm được.
Bạn có thể dễ dàng trải nghiệm.
 • Chúng tôi đã nhập sẵn dữ liệu ban đầu để bạn có thể dễ dàng trải nghiệm hơn hàng trăm loại chức năng khác nhau.
 • Trong quá trình dùng bản mô phỏng nếu bạn không nhìn thấy chức năng mình cần hoặc có thắc mắc liên quan thì hãy gọi ngay cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải thích tận tình cho bạn.

Bản mô phỏng này dành cho nhiều người dùng thử nghiệm nên có những hạn chế sau đây.
 • Tùy chỉnh cấu hình theo từng ID / doanh nghiệp sử dụng
 • Phân quyền theo từng ID sử dụng
 • Thay đổi cấu hình của màn hình nhập liệu, tra cứu & báo cáo
 • Chức năng xóa hàng loạt dữ liệu.
Tuy nhiên, trên phiên bản dùng thực tế bạn có thể sử dụng tất cả tính năng không bị giới hạn bất cứ chức năng nào..
Sự khác biệt giữa Demo và các phiên bản dùng thử miễn phí là gì?
Phiên Bản Mô Phỏng Phiên Bản Dùng Thử Miễn Phí
Tính năng
 • Thử nghiệm cấu hình hệ thống tùy biến khác nhau.
 • Dữ liệu mẫu được cung cấp.
 • Tạo báo cáo, báo cáo tài chính, hóa đơn, và nhiều hơn nữa với các dữ liệu mẫu.
 • Toàn quyền truy cập vào tất cả các tính năng sẵn có của chương trình.
 • Có sẵn tùy chỉnh người dùng.
 • Nhập và lưu dữ liệu công ty trong các máy chủ của chúng tôi.
 • Tạo báo cáo thực từ việc sử dụng dữ liệu của riêng bạn.
Những lợi ích
 • Đề xuất cho người dùng lần đầu.
 • Tiện lợi trong việc thử các chức năng cụ thể.
 • Nhiều người sử dụng có thể truy cập vào bản mô phỏng như nhau.
 • Không yêu cầu có thẻ tín dụng.
 • Hỗ trợ và đào tạo khách hàng.
 • Có thể được nâng cấp lên phiên bản mất phí bất cứ lúc nào.
 • Dữ liệu của bạn sẽ không bị mất khi nâng cấp.
 • Bắt đầu tùy biến các chương trình từ việc sử dụng miễn phí ban đầu của bạn.
 • Không yêu cầu có thẻ tín dụng.
 • Hỗ trợ và đào tạo khách hàng.
Nhận tư vấn miễn phí ngay nếu bạn còn thắc mắc!
028-3837-3100