Quản lý giao hàng
Nếu giữa bộ phận văn phòng và kho thiếu sự liên kết với nhau thì có thể phát sinh sự cố giao hàng hoặc là trì hoãn việc xuất hàng.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể liên kết dễ dàng công việc với nhau nên có thể quản lý việc xuất hàng chính xác.
Đặc điểm riêng
 • Vì có thể liên kết với chi tiết bán hàng nên có thể giảm thiếu sai sót trong giao hàng.
 • Liên kết với đơn giao hàng là có thể quản lý giao hàng hiệu quả.
 • Có thể nắm bắt tình hình với tiến hành giao hàng thực tế.
  FAQ
  • Có thể tạo tự động đơn giao hàng cùng lúc với khi nhập bán hàng không?
   Có thể được. Bạn có thể cài đặt để có thể tự động tạo đơn sản xuất khi lưu phiếu bán hàng.
  • Có thể gửi tín nhắn về đơn đơn giao hàng cho người phụ trách giao hàng không?
   Vâng. Bạn có thể cho gửi thông báo tự động đến người phụ trách khi xóa phiếu.
  • Có thể cung cấp cho tài xế giao hàng một ID của ECount để họ chỉ xem được màn hình liên quan giao hàng thôi không?
   Có thể được. Do có thể cài đặt chỉ hiển thị màn hình cần thiết theo từng ID người dùng nên bạn có thể cho hiển thị chỉ màn hình giao hàng đối với ID đang cung cấp cho tài xế giao hàng.
  • Bắt buộc phải dùng chức năng quản lý đơn giao hàng hay giao hàng sao?
   Nếu văn phòng và kho hàng là cùng một địa điểm hoặc không phân chia ra người phụ trách thì bạn không cần dùng đến chức năng giao hàng. Chỉ với nhánh nhập bán hàng là đủ để quản lý tồn kho và nơi giao hàng rồi.
  • Khi tạo đơn giao hàng có thể tải tự động địa chỉ của khách hàng /nhà cung cấp đã được đăng ký không ?
   Khi tạo đơn sản xuất có thể tải lên tự động địa chỉ đã đăng ký trong thông tin khách hàng/nhà cung cấp và ngoài địa chỉ đại diện nếu bạn đã đăng ký sẵn thêm nhiều địa chỉ khác thì cũng có thể chọn để áp dụng được.
  • Tôi có thể ghi nhận mã vận đơn của đơn hàng vào Ecount được không ?
   Do có thể chỉnh sửa được mẫu biểu màn hình nhập liệu nên bạn có thể thêm hạng mục nhập công ty giao hàng và mã chứng từ. Bạn có thể dùng hạng mục thêm làm điều kiện tra cứu và dữ liệu đã nhập cũng được áp dụng vào báo cáo.
  • Có thể dùng thiết bị di động để kiểm tra đơn giao hàng và xử lý hoàn tất giao hàng hay không?
   Do bạn có thể dùng tất cả tính năng của Ecount bằng ứng dụng trên di động nên có thể kiểm tra đơn giao hàng và xử lý giao hàng hoàn tất bằng thiết bị di động.
  • Có thể kiểm tra xem đã giao hàng hay chưa đối với người phụ trách kho giao hàng không?
   Sau khi nhập phiếu giao hàng bạn có thể kiểm tra tại menu [Vận chuyển chưa hoàn thành] để kiểm tra tình trạng giao hàng của các đơn
  • Có rất nhiều đơn giao hàng, vậy phải nhập từng phiếu sao?
   Không phải vậy. Trường hợp có nhiều dữ liệu thì bạn có thể đăng ký nhiều phiếu một lần bằng chức năng tải dữ liệu lên qua excel.
  • Có thể xử lý giao hàng bằng mã vạch không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể scan mã vạch rồi đăng ký để vận chuyển hàng.
  • Có cách nào để thông báo cho khách hàng/nhà cung cấp về đơn giao hàng hay không?
   Có thể gửi phiếu vận chuyển hàng qua Email của khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có thể cài đặt để luôn tạo được đơn giao hàng đối với một khách hàng /nhà cung cấp cụ thể không?
   Với tính năng cài đặt [Quản lý đơn giao hàng] ngay từ ban đầu với khách hàng/nhà cung cấp thì khi lưu phiếu bán hàng, đơn giao hàng sẽ được tạo ra tự động.
  Tính năng quan trọng
  • Liên kết với nội dung bán hàng
   • Có thể liên kết dữ liệu đã nhập ở bán hàng và tạo đơn giao hàng.
   • Để tăng hiệu xuất xử lý công việc thì có thể cài đặt để phiếu giao hàng tạo tự động cùng lúc với nhập phiếu bán hàng.
   • Có thể gửi thông báo cho người phụ trách giao đồng thời khi tạo phiếu giao hàng.
   • Có thể xem tự động ở màn hình nhập đơn giao hàng thông tin mặc định của khách hàng như số điện thoại và địa chỉ v.v.
  • Quản lý giao hàng
   • Có thể tiến hành nhập giao hàng và liên kết với dữ liệu đã nhập ở chỉ thị giao hàng một cách tự động.
   • Có thể kiểm tra số lượng thực tế đã giao hàng và số lượng còn lại chưa giao dễ dàng.
   • Thông qua ứng dụng điện thoại thì người phụ trách có thể nhập giao hàng theo thời gian thực tế tại hiện trường.
  • Quản lý tình hình giao hàng
   • Có thể cài đặt hoặc phân loại trạng thái các đơn giao hàng.
   • Dữ liệu giao hàng đã hoàn tất có thể kiểm tra trực quan thông qua tình hình giao hàng.
   • Khi giao hàng thì có thể báo cáo tình trạng giao hàng đồng thời có thể gửi qua fax hay là email.
  Quản lý giao hàng