TÍNH NĂNG

Quản lý giao hàng

Tính năng liên kết đơn hán hàng giúp bạn có thể dễ dàng theo dõi các mặt hàng sẽ được giao và đã được giao đến các địa điểm.
  • Bạn có thể dễ dàng nhập hướng dẫn giao hàng bằng việc tự động tải đơn bán hàng.
  • Những thông tin cơ bản như số điện thoại và địa chỉ có thể tự động gọi trên phiếu đóng gói.
  • Bạn có thể quản lý thông tin vận chuyễn chi tiết bằng việc thêm vào những trường thủ tục trong màng hình nhập liệu
Tính năng liên kết đơn hán hàng giúp bạn có thể dễ dàng theo dõi các mặt hàng sẽ được giao và đã được giao đến các địa điểm.
Quản lý lịch sử lô giao hàng hiệu quả có thể được thực hiện bằng cách liên kết với cách quy định vận chuyển.
  • Bạn có thể tải chi thiến đơn vận giao hàng trên mục giao hàng và quản lý tiến độ giao hàng.
  • Dễ dàng kiểm tra các cập nhật về trạng thái giao hàng nội bộ và số lượng còn lại so với đơn giao hàng.
  • Ứng dụng di động cho phép người điều hành nhập những xác nhận giao hàng thực tế trên phần mềm.
Quản lý lịch sử lô giao hàng hiệu quả có thể được thực hiện bằng cách liên kết với cách quy định vận chuyển.
Quản lý khâu chuẩn bị và tiến trình giao hàng tại nhà kho một cách dễ dàng.
  • Bạn có thể dễ dàng khám phá tiến trình giao hàng bằng việc cài đặt việc cài đặt yêu cầu xác nhận hoặc không những đơn hàng đã được xuất.
  • Chi tiết hông tin đơn hàng có thể được xác nhận nhanh chóng thông qua báo cáo tình trạng đơn hàng.
Quản lý  khâu chuẩn bị và tiến trình giao hàng tại nhà kho một cách dễ dàng.