Phiếu bán hàng
Nội dung giao dịch phải được ghi nhận chính xác thông tin vì có ý nghĩa thừa nhận sự mua bán.
Nội dung giao dịch trong Ecount ERP chứa đựng tất cả thông tin mua bán giữa người dùng và khách hàng.
Đặc điểm riêng
 • Có thể truy xuất báo cáo phiếu bán hàng cùng lúc với nhập bán hàng.
 • Mẫu biểu của phiếu bán hàng có thể tùy ý cài đặt theo mong muốn của người dùng.
 • Có thể gửi phiếu bán hàng cho người phụ trách giao dịch bằng phương pháp đa dạng.
  FAQ
  • Phải tạo riêng phiếu bán hàng sao?
   Không phải vậy. Do phiếu bán hàng được tạo tự động dựa vào chi tiết bán hàng đã được nhập nên bạn không cần tạo riêng nữa.
  • Có thể phát hành đến mấy tờ cho phiếu bán hàng vậy?
   Do việc phát hành phiếu bán hàng là không giới hạn nên bạn có thể sử dụng bao nhiêu cũng được khi bạn cần.
  • Mẫu phiếu bán hàng khác nhau theo mỗi khách hàng/nhà cung cấp.
   Bạn có thể chỉnh sửa mẫu biểu phiếu bán hàng. Do phiếu bán hàng cũng cũng sử dụng được 50 mẫu như các báo cáo khác nên dù mẫu biểu khác nhau theo từng khách hàng/nhà cung cấp vẫn có thể đủ dùng.
  • Việc gửi phiếu bán hàng chỉ có thể thực hiện từ máy tính thôi sao?
   Không phải vậy. Bạn có thể dùng tất cả tính năng của Ecount ngay cả trên môi trường máy tính để bàn/máy tính xách tay/máy tính bảng/ di động. Do đó phiếu bán hàng cũng có thể gửi được từ tất cả các thiết bị này.
  • Phải nhập địa chỉ mỗi khi gửi phiếu bán hàng qua Email cho khách hàng/nhà cung cấp sao?
   Do tải lên tự động bằng Email bạn đã nhập lúc đăng ký thông tin khách hàng/nhà cung cấp nên không cần phải nhập thêm nữa.
  • Có vẻ như phiếu bán hàng chỉ in được theo dòng thôi, có đúng vậy không?
   Bạn có thể in từng phiếu và in nhiều phiếu cùng lúc nên có thể dùng đúng với nhu cầu của mình.
  • Trong số khách hàng/nhà cung cấp có những chỗ không muốn gửi cả thông tin mã vạch của mặt hàng trong phiếu bán hàng, có thể làm được không?
   Có thể được. Nếu bạn thêm mã vạch vào trong mẫu biểu phiếu bán hàng thì áp dụng được mã vạch được đăng ký trong mặt hàng nên biểu thị được lên phiếu bán hàng.
  • Khác với mẫu biểu phiếu bán hàng cũ của công ty tôi, vậy tôi phải làm sao?
   Vì có thể cài đặt được mẫu biểu phiếu bán hàng nên bạn có thể thay đổi cho giống với mẫu biểu hiện tại để sử dụng.
  • Mỗi lần tạo phiếu mới phải đóng dấu mỗi lần hay sao?
   Nếu bạn đăng ký sẵn hình ảnh con dấu thì nó được in ra tự động trên các mẫu biểu như phiếu bán hàng, báo giá, hóa đơn thuế...
  • Có phải mua mẫu biểu cho phiếu bán hàng không?
   Do có thể in ra trên khổ giấy A4 nên bạn không cần mua mẫu biểu riêng để in phiếu bán hàng cũng được.
  • Có thể gửi một loạt phiếu bán hàng được tổng hợp theo tháng không?
   Có thể được. Bạn dùng màn hình In phiếu bán hàng thì có thể gom các nội dung giao dịch trong khoảng thời gian nhất định theo từng khách hàng/nhà cung cấp rồi gửi đi hàng loạt.
  Tính năng quan trọng
  • Tạo và phát hành hóa đơn bán hàng
   • Có thể truy xuất phiếu bán hàng đồng thời với nhập phiếu bán hàng.
   • Có thể tạo hóa đơn bán hàng theo một tháng hoặc tự do tách lẻ hóa đơn theo từng sản phẩm.
   • Có thể cài đặt thời gian và gửi hàng loạt phiếu bán hàng một cách tiện lợi.
   • Khi gửi mail hóa đơn (thuế) điện tử thì có thể bao gồm hóa đơn bán hàng và gửi.
  • Thiết lập mẫu biểu hóa đơn bán hàng
   • Ngoài mẫu biểu hóa đơn bán hàng mặc định thì bạn có thể cài đặt để sử dụng theo đúng với mẫu biểu của từng công ty.
   • Có thể thêm và tự do truy xuất những mục muốn hiển thị ở phiếu bán hàng như tài khoản nhận tiền, chưa thu.
  • Phương pháp gửi hóa đơn bán hàng
   • Ngoài in thì có thể gửi theo cách thức đa dạng thông qua e-mail, SMS, Fax.
   • Có thể đính kèm file khi gửi hóa đơn bán hàng.
   • Nếu không thể sử dụng PC thì có thể gửi hóa đơn bán hàng thông qua ứng dụng điện thoại(App) vì vậy cũng có thể xử lý công việc tức thời.
  Phiếu bán hàng