TÍNH NĂNG

Phiếu Bán Hàng

Tự động tạo và phát hành chứng từ ngay lập tức.
  • Bạn có thể tạo một chứng từ bán hàng và xuất ra ngay tức thì.
  • Cài đặt khoảng thời gian mong muốn cũng như đánh số mỗi giao dịch để có thể tạo nhanh các giao dịch theo số lô.
Tự động tạo và phát hành chứng từ ngay lập tức.
Tận dụng những tùy chọn cấu hình biểu mẫu và chứng từ nâng cao cho công ty bạn
  • Ngoài các dạng chứng từ mẫu, bạn có thể thiết kế nhiều loại định dạng dành riêng công ty mình.
  • Tự do thêm và in các mặt hàng mà bạn muốn thể hiện trên chứng từ như hóa đơn và thông tin các tài khoản phải thu.
Tận dụng những tùy chọn cấu hình  biểu mẫu và chứng từ nâng cao cho công ty bạn
Xuất chứng từ bán hàng cho khách hàng một cách đơn giản
  • In ấn và chia sẻ được thực hiện tức thời thông qua nhiều cách thức như email.
  • Có thể đính kèm chứng từ giao dịch qua email hoặc tải xuống dưới dạng PDF.
  • Bạn cũng có thể gửi trạng thái giao dịch thông qua ứng dụng di động khi không ở tại văn phòng.
Xuất chứng từ bán hàng cho khách hàng một cách đơn giản