Quản lý đơn bán hàng/đặt hàng
Đặc trưng của quản lý đơn đặt hàng trong Ecount là có thể liên kết nhanh chóng với đơn đặt mua, mua hàng, sản xuất, báo giá, bán hàng (xuất kho) chỉ với một đơn đặt hàng của khách hàng.
Nhờ đó có thể thực hiện quản lý tồn kho một cách có hệ thống.
Đặc điểm riêng
 • Có thể cài đặt mẫu in đơn đặt hàng theo mẫu riêng của doanh nghiệp.
 • Các bộ phận liên quan có thể xử lý đơn hàng một cách dễ dàng dựa vào đơn đặt hàng của khách.
 • Có thể hỗ trợ tất cả phòng ban liên quan xử lý trọn vẹn quy trình bán hàng căn cứ vào đơn đặt hàng.
 • Có thể nhận đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc đại lý thông qua hệ thống đặt hàng online riêng của Ecount.
  FAQ
  • Có thể in được đơn bán hàng không?
   Có thể được. Nếu bạn nhập nội dung đơn bán hàng thì chúng sẽ được phản ánh tự động vào báo cáo nên có thể in và gửi Email cho khách hàng/nhà cung cấp được.
  • Có thể cài đặt màn hình nhập liệu, mẫy biểu đơn bán hàng theo mong muốn không?
   Vâng. Bạn có thể thay đổi màn hình nhập cho phù hợp với công ty và có thể tạo, sử dụng 50 mẫu đơn bán hàng đa dạng khác nhau.
  • Có thể liên kết với các màn hình khác chẳng hạn như báo giá > đơn bán hàng, đơn bán hàng > đơn mua hàng, đơn bán hàng > bán hàng v.v... không?
   Bạn có thể liên kết các nghiệp vụ liên quan lại với nhau để quản lý, ví dụ như tải đơn báo giá lên áp dụng vào đơn bán hàng hay đăng ký đơn bán hàng thành phiếu bán hàng v.v...
  • Trên di động cũng có thể nhập liệu/tìm kiếm được phải không?
   Chúng tôi có cung cấp màn hình phiên bản di động nên ai cũng có thể nhập/tra cứu dữ liệu nhanh chóng và tiện lợi.
  • Có thể kiểm tra số lượng hàng chưa được bán so với đơn đặt hàng không?
   Tại menu [Đơn bán hàng chưa quyết] bạn có thể kiểm tra đồng thời số lượng đơn bán hàng và số lượng chưa bán được.
  • Có chức năng xử lý xét duyệt cho những đơn bán hàng đã nhập hay không?
   Bạn chỉ cần dùng chức năng "Xác nhận/Chưa xác nhận" hoặc chức năng phê duyệt điện tử của Groupware là được.
  • Chúng tôi đã sử dụng đơn đặt mua hàng chứ không phải đơn bán hàng, vậy có thể thay đổi tên gọi của màn hình được không?
   Có thể được. bạn có thể thay đổi rồi cài đặt và sử dụng một cách dễ dàng bằng tên gọi đúng với hoạt động của công ty mình.
  • Có chức năng nào để người phụ trách khách hàng/nhà cung cấp có thể trực tiếp nhập đơn bán hàng được hay không?
   Bạn chỉ cần dùng cổng dịch vụ khách hàng đang được cung cấp miễn phí là được. Nếu bạn cấp ID cho mỗi khách hàng/nhà cung cấp thì sau khi họ đăng nhập bằng ID tương ứng, có thể đăng ký đơn bán hàng trực tuyến và bạn có thể quản lý tích hợp cả đơn bán hàng này trên ERP.
  • Có thể phân chia mặt hàng có thể nhập đơn bán hàng theo từng khách hàng/nhà cung cấp hay không?
   Có thể được. Do có thể giới hạn mặt hàng được phép tìm kiếm của từng ID nên bạn có thể phân chia cho phép tìm kiếm và nhập chỉ mặt hàng cụ thể nào đó thôi.
  • Có thể thiết lập để thông báo gửi đến người phụ trách trụ sở chính khi khách hàng/nhà cung cấp nhập thông tin đơn bán hàng hay không?
   Vâng. Có thể được. Bạn có thể cài đặt các loại như tin nhắn văn bản, tin nhắn bên trong ERP, cảnh báo trên ứng dụng di động, email để nhận thông báo.
  • Có thể thiết lập thời gian có thể nhập đơn bán hàng từ khách hàng/nhà cung cấp hay không?
   Có thể được. Nếu bạn dùng hệ thống đặt hàng trực tuyến thì có thể áp dụng để cho nhập đơn bán hàng chỉ trong khoảng thời gian cụ thể và nếu thao tác ngoài thời gian tương ứng thì cho hiển thị thông báo về thông tin thời gian được đặt hàng.
  • Có thể thiết lập hạn mức tín dụng theo từng khách hàng/nhà cung cấp hay không?
   Có thể được. Bạn có thể cài đặt thời gian, hạn mức tín dụng cho từng khách hàng/nhà cung cấp và khi vượt quá mức hạn chế sẽ chặn không cho đặt hàng được hoặc cho bật lên thông báo.
  • Có thể thiết lập để không cho nhập đơn bán hàng khi tồn kho không đủ hay không?
   Có thể được. Nếu bạn dùng chức năng tồn kho an toàn thì có thể chặn không cho đăng ký đơn bán hàng hoặc là bật tin nhắn cảnh báo khi thiếu hàng tồn kho.
  • Sau khi nhập đơn bán hàng thì phải nhập lần nữa cho bán hàng phải không?
   Không phải vậy. Khi nhập phiếu bán hàng bạn có thể tải và áp dụng bằng dữ liệu đơn bán hàng đã đăng ký trước đó.
  • Chúng tôi là công ty nhượng quyền, vậy có thể đặt hàng trực tuyến từ cửa hàng hay không?
   Có thể được. Chúng tôi có cung cấp hệ thống đặt hàng trực tuyến để có thể nhận đơn đặt hàng trực tuyến từ khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có thể cài đặt để không cho hiển thị đơn giá mặt hàng khi đặt hàng trực tuyến không?
   Có thể được. Vì trên hệ thống đặt hàng trực tuyến cũng có thể thiết lập màn hình nhập liệu được nên bạn có thể cho ẩn đi mục đơn giá của mặt hàng.
  • Có chức năng nào kiểm tra số lượng theo mặt hàng đã nhập đơn bán hàng không?
   Vâng. Nếu bạn tải thông tin từ đơn hàng thành phiếu bán hàng thì thông qua menu [Đơn bán hàng chưa quyết] bạn sẽ kiểm tra được số lượng của mặt hàng chưa được bán so với đơn đặt hàng.
  • Chúng tôi là trụ sở nhượng quyền, vậy có báo cáo nào tính tổng và cho hiển thị chi tiết đã đặt hàng không?
   Đương nhiên rồi. Chương trình có cung cấp báo cáo để bạn kiểm tra được tất cả chi tiết đơn đặt hàng và có thể cho tính tổng theo từng mặt hàng để kiểm tra.
  • Chúng tôi phải gửi chi tiết đặt hàng cho công ty mua hàng, có làm được không?
   Bạn có thể tạo đơn mua hàng dựa trên dữ liệu đơn bán hàng và truyền đạt cho khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có thể nhập đơn bán hàng bằng ứng dụng di động phải không?
   Có thể được. Trên ứng dụng Ecount cũng có thể sử dụng tất cả các chức năng của Ecount giống như trên máy tính. Vì vậy cũng có thể nhập được đơn bán hàng.
  Tính năng quan trọng
  • Thiết lập mẫu biểu đơn đặt hàng
   • Có thể thiết lập mẫu in đơn bán hàng hoặc màn hình nhập/xuất theo như mong muốn của doanh nghiệp.
   • Đơn bán có thể xuất ra PDF, excel và có thể gửi fax, mail cho người phụ trách.
  • Liên quan công việc đã sử dụng đơn đặt hàng
   • Có thể áp dụng báo giá đã chốt với khách hàng và tạo đơn bán hàng một cách nhanh chóng.
   • Có thể liên kết toàn bộ thông tin của đơn bán hàng với lệnh sản xuất, đơn đặt mua, mua hàng (nhập kho), bán hàng (xuất kho),...
   • Có thể liên kết bài viết đã đăng ký ở menu công việc với phê duyệt điện tử hoặc đính kèm rồi có thể cài đặt các bước phê duyệt và có thể nhận thông báo vào ngày giao hàng thông qua liên kết với việc quản lý lịch trình.
  • Sử dụng hệ thống đặt mua/ bán online
   • Là hệ thống có thể hỗ trợ khách hàng, đại lý đặt hàng trực tuyến với doanh nghiệp của bạn mà không phải email, fax hoặc gọi điện mỗi khi cần đặt hàng.
   • Doanh nghiệp có thể kiểm tra đơn đặt hàng mà khách đã đặt theo thời gian thực.
   • Ở màn hình quản trị có hỗ trợ doanh nghiệp phê duyệt đơn đặt hàng của khách trước khi tiếp tục tiến hành các bước xử lý đơn hàng tiếp theo.
   • Ngoài báo cáo của đơn hàng thì khách hàng có thể kiểm tra báo cáo tồn kho, công nợ, sổ cái hoặc hóa đơn bán hàng ở hệ thống đặt mua/ bán online (nếu được doanh nghiệp cho phép).
  Quản lý đơn bán hàng/đặt hàng