TÍNH NĂNG

Quản lý đơn bán hàng

Định dạng đơn đặt hàng với đầy đủ thông tin
  • Bạn có thể thiết lập các trường nhập liệu, danh sách tùy chọn và định dạng đơn đặt hàng theo như mong muốn.
  • Nội dung được nhập trên màn hình nhập liệu có thể tự động phản ánh đến màn hình danh sách và bảng in.
Định dạng đơn đặt hàng với đầy đủ thông tin
Có thể quản lý nhiều công việc khách nhau dựa trên đơn bán hàng.
  • Bạn có thể thiếp lập một mẫu đơn hàng tự động bằng cách truy xuất từ đơn báo giá.
  • Liên kết với những quy trình kinh doanh khác liên quan đến kho và sản xuất như bán hàng, mua hàng, đặt hàng, lịch trình kế hoạch sản xuất.
  • Bạn có thể xây dựng một hệ thống đưa ra quyết định hiệu quả cho quy trình đặt hàng bằng việc liên kết với các tính năng như hướng dẫn thanh toán, thời gian vận chuyển, chứng từ đính kèm, và hơn thế nữa.
Có thể quản lý nhiều công việc khách nhau dựa trên đơn bán hàng.
Không còn gọi điện đặt hàng nữa. Đã có thể sử dụng hệ thống đặt hàng trực tiếp
  • Bạn có thể tức khắc xem quá các đơn hàng đã được nhập trong hệ thống đặt hàng trực tiếp.
  • Nội dung đơn hàng đã nhập bởi khách hàng sẽ được hiển thị trên thanh CS của danh sách đơn hàng.
  • Bạn có thể chia sẻ quy trình đặt hàng bằng việc cài đặt quy trình xác nhận cho mỗi đơn hàng đã nhập vào từ khách hàng.
Không còn gọi điện đặt hàng nữa. Đã có thể sử dụng hệ thống đặt hàng trực tiếp