Bán hàng (Xuất kho)
Bán hàng cần đồng thời phải quản lý hàng tồn kho, doanh thu và công nợ phải thu của khách hàng.
Nếu sử dụng Ecount thì có thể liên kết giữa quản lý tồn kho, doanh thu và công nợ nên sẽ nâng cao tính hiệu quả trong công việc.
Đặc điểm riêng
 • Có thể sử dụng nhiều cách thức nhập liệu để tối đa hóa hiệu suất làm việc.
 • Có thể tạo đồng thời hóa đơn với phiếu bán hàng.
 • Có thể dễ dàng kiểm tra và truy suất lại dữ liệu bán hàng cần thiết cho kinh doanh.
  FAQ
  • Có thể in ngay phiếu bán hàng sau khi nhập bán hàng không?
   Có thể được. Nếu nhập chi tiết bán hàng thì phiếu bán hàng sẽ được tạo ra tự động. Vì vậy bạn có thể in phiếu bán hàng ngay khi nhập bán hàng hoặc gửi qua Email cho khách hàng/nhà cung cấp.
  • Tôi không muốn cho một khách hàng/nhà cung cấp cụ thể xem được đơn giá trên phiếu bán hàng.
   Bạn có thể cài đặt ẩn đơn giá trên mẫu biểu phiếu bán hàng. Và phiếu bán hàng cũng hỗ trợ đến 50 mẫu biểu như các màn hình khác nên bạn có thể ẩn đi đơn giá rồi gửi phiếu bán hàng chỉ cho khách hàng/nhà cung cấp cụ thể nào đó.
  • Có thể ghi nhân công nợ sau khi nhập phiếu bán hàng không?
   Có thể được. Bạn có thể liên kết phiếu bán hàng đến hóa đơn để ghi nhân công nợ theo từng phiếu.
  • Khi nhập phiếu bán hàng có thể chọn giá mua sỉ/lẻ đã đăng ký sẵn theo mặt hàng không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký nhiều đơn giá trong một mặt hàng để khi nhập bán hàng có thể chọn và sử dụng được.
  • Có thể kiểm tra ngay tồn kho của mặt hàng vừa nhập vào hay không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể kiểm tra tồn kho của mặt hàng tương ứng bằng cách nhấp nút xem lượng tồn khi nhập bán hàng mà không cần phải kiểm tra riêng báo cáo tồn kho.
  • Có thể ghi nhận doanh thu tại mỗi địa điểm đã xuất hàng và vẫn có thể kiểm tra được thông tin chi tiết không?
   Có thể được. Vì có thể khai báo địa điểm xuất hàng khi nhập phiếu bán hàng nên sau đó bạn có thể kiểm tra được chi tiết bán hàng theo từng địa điểm kho hàng.
  • Một thùng gồm 20 mặt hàng, có lúc chúng tôi cho xuất kho riêng từng mặt hàng và cũng có lúc xuất theo đơn vị thùng, vậy có thể quản lý như thế nào?
   Ecount cho phép thiết lập hai đơn vị tính cho cùng 1 mặt hàng, được gọi là số lượng chính và số lượng phụ. Khi xuất kho cho dù nhập là số lượng chính hay phụ cũng đều phản ánh lên tình hình tồn kho.
  • Tôi thấy chỉ có một ô ghi chú thôi, vậy không thể thêm được nữa sao?
   Có thể được. Vì có thể thêm hạng mục vào màn hình nhập liệu nên ô ghi chú bạn có thể thêm vào làm hạng mục cần thiết để quản lý dữ liệu được chi tiết hơn.
  • Vì công ty tôi phân phối gạch men nên cần tính toán được diện tích, vậy có thể làm được không?
   Có thể được. Bạn cho áp dụng công thức chẳng hạn như [chiều dài * chiều rộng] khi nhập bán hàng thì có thể phản ánh vào trong tồn kho và số tiền được.
  • Đơn giá được thay đổi hàng ngày. Vậy có thể xuất kho bằng mức giá được đổi hàng ngày đó không?
   Có thể được. Khi nhập bán hàng có thể tải giá bán đã đăng ký trong mặt hàng lên làm giá trị mặc định, song vẫn có thể tự do chỉnh sửa giá trị. Nếu đơn giá thường xuyên thay đổi thì mỗi lúc đó bạn đăng ký đơn giá phù hợp rồi áp dụng là được.
  • Vì đơn giá đang được thương lượng đến đầu tháng sau. Vậy tôi có thể cho xuất kho, sau đó chỉnh sửa hàng loạt thành mức giá được thương lượng không?
   Có thể được. Vì có thể thay đổi hàng loạt giá bán nên nếu sau khi đăng ký đơn giá cơ bản rồi mới xác định được đơn giá chính thức thì lúc đó bạn có thể thay đổi hàng loạt thành mức giá đã được thay đổi.
  • Mặt hàng được xuất kho cần phân chia ra miễn thuế/đánh thuế, vậy có tính toán tự động được không?
   Khi đăng ký mặt hàng bạn có thể phân chia ra miễn thuế/đánh thuế và nội dung này được phản ánh tự động khi bạn nhập phiếu bán hàng
  • Chúng tôi bán hàng theo bộ nên cần phải quản lý tồn kho của mặt hàng thành phần.
   Nếu bạn dùng chức năng hàng đóng kiện thì khi xuất kho bộ sản phẩm, tồn kho các mặt hàng thành phần sẽ được trừ tự động.
  • Khi thành phẩm được xuất kho, mỗi khách hàng /nhà cung cấp lại tải lên bằng tên gọi khác nhau nên càng dễ nhầm lẫn. Có thể nào nhập dễ dàng hơn không?
   Bạn có thể áp dụng cho phép tìm kiếm bằng nhiều tên gọi cho một mặt hàng.
  • Trường hợp đã đổi hàng do mặt hàng xuất kho có vấn đề thì có thể lưu lại lược sử đổi hàng đó không?
   Có thể được. Bạn có thể lưu lại tất cả lược sử trả hàng, đổi hàng và ghi chép thành hồ sơ để quản lý lược sử.
  • Cơ sở kinh doanh chúng tôi chỉ có một người tiến hành bán hàng và giao hàng thôi. Khi ghé thăm khách hàng cần phải xuất ngay bảng chi tiết giao dịch và hóa đơn thuế, có cách nào không?
   Trên di động bạn có thể sử dụng tất cả tính năng của Ecount giống như máy tính. Bằng điện thoại bạn có thể dễ dàng xuất hóa đơn thuế, phiếu bán hàng khi ở bên ngoài.
  • Mỗi tháng chúng tôi đều giao đi cùng mặt hàng, cùng số lượng. Có thể xử lý dễ dàng chứ?
   Bạn sao chép phiếu bán hàng để sử dụng là được. Nếu có một phần nội dung thay đổi thì sau khi sao chép, bạn có thể chỉnh sửa lại rồi áp dụng.
  Tính năng quan trọng
  • Cách thức nhập bán hàng
   • Dựa vào đơn đặt hàng đã tạo trước đó bạn có thể tạo phiếu xuất kho với nút bấm đơn giản.
   • Có thể tạo phiếu xuất kho bằng máy quét mã vạch hoặc là ứng dụng trên điện thoại.
   • Có thể tạo hàng loạt phiếu bán hàng một cách nhanh chóng với tính năng excel của Ecount.
  • Quản lý hóa đơn thuế
   • Có thể phát hành tức thời hóa đơn thuế trên cơ sở chi tiết bán hàng.
   • Có thể áp dụng tiêu chuẩn mong muốn như phát hành kế toán trong tháng,phát hành theo dòng là có thể phát hành tự do hóa đơn thuế.
   • Có thể phát hành tức thời hóa đơn bán hàng dựa vào dữ liệu của phiếu bán hàng.
   • Có thể tạo hóa đơn bán hàng theo một tháng hoặc tự do tách lẻ hóa đơn theo từng sản phẩm.
  • Kiểm tra dữ liệu bán hàng
   • Có thể kiểm tra chi tiết và trực quan tình hình bán hàng thông qua báo cáo bán hàng.
   • Sử dụng cho việc kiểm tra dữ liệu bán hàng theo hình thức mong muốn như kết quả thực tế bán hàng của từng nhân viên kinh doanh thông qua việc cài đặt báo cáo.
   • Bạn có thể thiết lập lại báo cáo bán hàng theo từng nhân viên kinh doanh, khách hàng, sản phẩm,... một cách dễ dàng. Ecount cung cấp công cụ để bạn có thể tùy biến hoặc thiết lập lại báo cáo bán hàng tùy theo từng yêu cầu cụ thể.
  Bán hàng (Xuất kho)