TÍNH NĂNG

Bán hàng

Tối đa hóa hiệu xuất bằng việc sử dụng những phương thức nhập liệu khác nhau.
  • Bạn có thể lưu trữ dữ liệu bán hàng bằng việc liên kết với đơn hàng gốc.
  • Ứng dụng ECOUNT ERP cho phép người dùng sử dụng thiết bị di động để quét mã vạch cho bán hàng nhanh.
  • Người dùng còn có thể đăng ký một lượng lớn dữ liệu bán hàng bằng tính năng tải qua excel.
Tối đa hóa hiệu xuất bằng việc sử dụng những phương thức nhập liệu khác nhau.
Dữ liệu bán hàng phải dễ dàng để xác định
  • Bạn có thể kiểm tra báo cáo tình trạng bán hàng để xem lịch sử bán hàng trong nháy mắt and tạo bảng in.
  • Dễ dàng kiểm tra dữ liệu bán hàng như năng xuất bán hàng bởi mỗi nhân viên kinh doanh thông qua những tùy chọn báo cáo khác nhau.
Dữ liệu bán hàng phải dễ dàng để xác định