Quản lý khoản phải thu
Cho dù bán hàng có tăng liên tục mà nếu không thu hồi hết khoản tiền bán hàng thì vòng tuần hoàn tiền vốn không diễn ra suôn sẻ được và sẽ gặp khó khăn trong huy động vốn.
Vì thế, cần vận dụng chương trình bán hàng tốt, quản lý các khoản phải thu chính xác.
Đặc điểm riêng
 • Vì khoản phải thu được phản ánh cùng lúc với việc nhập bán hàng nên có thể phòng tránh sơ sót và lỗi.
 • Có thể quản lý tổng hợp dữ liệu kế toán và dữ liệu kiểm kê.
 • Có thể kiểm tra trực tiếp tiền chưa thu theo từng người phụ trách, từng khách hàng.
  FAQ
  • Quản lý khoản phải thu của khách hàng /nhà cung cấp như thế nào?
   Tất cả phiếu thu tiền và phiếu bán hàng đều được tự động phản ánh vào khoản phải thu của khách hàng/nhà cung cấp và cho phép kiểm tra được dữ liệu này thông qua báo cáo.
  • Chúng tôi đang quản lý khoản phải thu của khách hàng /nhà cung cấp bằng excel. Có thể quản lý chúng trên Ecount không?
   Đương nhiên rồi. Chương trình cung cấp báo cáo để có thể kiểm tra được doanh thu, số tiền thu vào, số dư theo từng khách hàng/nhà cung cấp nên bạn có thể kiểm tra được khoản phải thu của từng khách hàng/nhà cung cấp.
  • Có chức năng nào để hỗ trợ xem khoản phải thu theo từng nhân viên bán hàng không?
   Trước khi kiểm tra khoản phải thu bạn có tìm kiếm theo từng nhân viên bán hàng.
  • Tôi muốn thể hiện khoản phải thu trên phiếu bán hàng, có làm được không?
   Vâng. Bạn có thể cho biểu thị số dư của khách hàng/nhà cung cấp thông qua chức năng thiết lập mẫu biểu.
  • Khách hàng /nhà cung cấp muốn kiểm tra trực tiếp khoản phải thu trên cổng dịch vụ khách hàng(CS).
   Có thể được. Do bạn có thể cài đặt màn hình cho phép tra cứu trên cổng dịch vụ khách hàng (CS) nên nếu bạn thêm Sổ Khách hàng/Nhà cung cấp vào là khách hàng/nhà cung cấp có thể dễ dàng kiểm tra được.
  • Có nhiều lúc công ty tôi sẽ giao dịch cùng với chi nhánh của khách hàng /nhà cung cấp. Việc thanh toán đang tiến hành cùng với trụ sở chính, vậy có quản lý được không?
   Vâng, nếu bạn dùng chức năng [Tổng của mã phải thu] thì khi tra cứu khoản phải thu, từ trụ sở chính bạn có thể gom thông tin giao dịch của các chi nhánh lại để kiểm tra được.
  • Làm sao quản lý những công ty chưa thu tiền theo định kỳ?
   Bạn có thể cài đặt thời gian và số tiền hạn mức tín dụng theo từng khách hàng/nhà cung cấp để quản lý. Khi vượt quá hạn mức cho phép bạn có thể chặn để không đăng ký được đơn bán hàng và bán hàng hoặc cho hiển thị lên tin nhắn cảnh báo khi lưu phiếu.
  • Tôi cần phải nhập khoản phải thu đã được kết chuyển nhưng có nhiều khách hàng /nhà cung cấp quá.
   Bạn có thể tải lên hàng loạt khoản phải thu của khách hàng/nhà cung cấp bằng excel. Do đó nếu có dữ liệu bạn đang quản lý hiện tại thì có thể dán chúng vào excel để đăng ký lên chương trình.
  • Trong trường hợp khách hàng có trả trước tiền mua hàng vậy có quản lý được không?
   Khi bạn ghi nhận mã phải thu vào từng phiếu lúc phát sinh nghiệp vụ thì có thể khấu trừ từ mã phải thu tương ứng và có thể kiểm tra khoản phải thu theo từng mã phải thu (phiếu) được.
  • Tôi muốn gửi cho khách hàng /nhà cung cấp sổ thông tin về khoản phải thu, vậy có thể gửi bằng cách nào?
   Bạn có thể in sổ cái ra để trực tiếp gửi đi hoặc gửi ngay qua Email hoặc Fax cũng được.
  • Có thể tải lấy lên dữ liệu tiền nhận đã vào trong tài khoản ngân hàng không?
   Vâng, có thể được. Ecount cung cấp dịch vụ kết nối tài khoản ngân hàng cơ bản. Bạn có thể tải các chi tiết thu/chi tiền tài khoản ngân hàng để phản ánh ngay bằng phiếu trên Ecount.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý khoản phải thu tự động
   • Số tiền được phản ánh tự động là khoản phải thu đối với khách hàng cùng lúc với việc nhập bán hàng.
   • Hạch toán giảm công nợ phải thu đối với khách hàng theo một hóa đơn hoặc là theo số tiền thanh toán từng đợt.
  • Quản lý tổng hợp tồn kho, kế toán
   • Gồm số tiền bán hàng theo nhiều phiếu hay là theo từng phiếu nên có thể dễ dàng ghi nhận vào sổ cái kế toán.
   • Khi phản ánh vào kế toán thì có thể tiến hành thu hồi đối với khoản công nợ chưa thu.
  • Tình hình từng loại tiền chưa thu
   • Có thể xem nội dung tiền chưa thu,nội dung thu tiền, nội dung bán hàng trong thời gian cụ thể theo từng người phụ trách kinh doanh, từng khách hàng.
   • Có thể kiểm tra tình hình chưa phát hành củ tình hình tiền chưa thu và hóa đơn thuế trực quan.
   • Có thể đối chiếu tiền bán hàng của bộ phận kế toán và bộ phận kinh doanh là có thể quản lý tiền chưa thu mà không có sai sót.
  Quản lý khoản phải thu