Báo giá
Nếu quản lý báo giá bằng Ecount thì có thể kiểm tra chi tiết các báo giá đã lập trong quá khứ giá khi cần và,
có thể quản lý và so sánh số lượng cũng như giá trị của các báo giá đã được liên kết với đơn đặt hàng.
Đặc điểm riêng
 • Có thể chứa tất cả thông tin sẽ gửi cho khách hàng đồng thời đưa các thông tin nội bộ mà công ty mong muốn vào báo cáo.
 • Vì có thể gửi qua fax và email nên thực tế có thể tiết kiệm thời gian và tăng cao sự chính xác.
 • Thông qua việc liên kết với các phân hệ khác nên có thể quản lý báo giá đầy hiệu quả và thuận tiện hơn.
  FAQ
  • Có thể gửi bảng báo giá đến Email khách hàng/nhà cung cấp không?
   Sau khi nhập báo giá bạn có thể cho gửi báo giá đã được tạo tự động qua Email và còn có thể kiểm ra chi tiết gửi, trạng thái gửi Email nữa.
  • Có thể tổng hợp những trường hợp chưa phát sinh bán hàng sau khi báo giá không?
   Vâng. Bạn có thể tổng hợp để xem những chi tiết đơn bán hàng chưa được đặt sau khi nhập báo giá. Những dữ liệu này bạn có thể xem là dữ liệu chưa được liên kết đến doanh thu sau khi báo giá.
  • Có thể quản lý được nhiều bảng báo giá không?
   Có thể được. Trường hợp không có mặt hàng được định sẵn giống như báo giá chỉ gửi một lần thì bạn có thể đăng ký một mặt hàng tùy ý và mỗi lần như vậy chỉ cần thay đổi lại tên mặt hàng để tạo báo giá là được.
  • Nếu phát sinh báo giá giống với báo giá đã gửi đi trước đây thì có phải tại mới báo giá không?
   Không phải vậy. Do có chức năng sao chép phiếu nên bạn có thể sao chép báo giá quá khứ để sử dụng.
  • Có quản lý được không khi mẫu báo giá cho mỗi công ty là khác nhau?
   Có thể được. Vì có thể tạo tối đa 50 mẫu biểu báo giá nên dù mẫu báo giá có khác nhau theo khách hàng/nhà cung cấp thì vẫn có thể quản lý đầy đủ được.
  • Trường hợp trong báo giá có giảm giá thì có thể biểu thị riêng số tiền đã được giảm giá không?
   Vâng. Bạn có thể cài đặt mẫu biểu báo giá và cho hiển thị thêm hạng mục mình muốn ví dụ như số tiền giảm giá...
  • Có cung cấp mẫu biểu báo giá xuất khẩu không?
   Mẫu biểu báo giá được biểu thị bằng ngoại tệ được cung cấp mặc định, song bạn có thể thay đổi mẫu biểu này để dùng thay thế bằng mẫu biểu báo giá xuất khẩu của công ty mình.
  • Có thể in được mặt hàng thành phần chi tiết của sản phẩm đang gửi báo giá không?
   Có thể được. Bạn có thể cho hiển thị thông tin chi tiết và mặt hàng thành phần của sản phẩm lên báo giá.
  • Có thể quản lý trong trường hợp người đặt hàng lúc báo giá khác với người đặt hàng lúc nhập thông tin đơn hàng thực tế hay không?
   Bạn có thể nhập thông tin cho khách hàng/nhà cung cho dù lúc báo giá và lúc xuất kho thực tế là hai khách hàng/nhà cung cấp khác nhau.
  • Có thể nào cài đặt để các người phụ trách gửi báo giá không thấy được thông tin khách hàng/ nhà cung cấp của nhau không?
   Thông qua thiết lập quyền hạn cho từng ID, bạn có thể giới hạn để chỉ cho tra cứu được khách hàng/nhà cung cấp mà bản thân phụ trách thôi.
  • Có thể xử lý y nguyên nội dung đã gửi báo giá thành phiếu bán hàng hay không?
   Trường hợp báo giá để liên kết đến đơn bán hàng và sau thông tin này được sử dụng tạo chi tiết bán hàng. Do đó bạn có thể dễ dàng kiểm tra mạch nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động kinh doanh của công ty.
  • Có báo cáo nào có thể kiểm tra được khác biệt giữa chi tiết đã đặt hàng so với báo giá hay không?
   Trường hợp bạn để lại dữ liệu báo giá và liên kết xử lý để nhập đơn đặt hàng thì tại báo cáo [Tình hình chưa đặt hàng] bạn có thể kiểm tra được chênh lệch giữa báo giá và đơn đặt hàng.
  • Có thể quản lý mã báo giá không?
   Về cơ bản, mã báo giá được cấp tự động, song bạn vẫn có thể dùng mã báo giá riêng. Sau này bạn có thể dùng mã báo giá để tra cứu, rất tiện để truy xuất lược sử.
  • Tôi muốn chia sẻ cho nhân viên phụ trách khi tạo bảng báo giá, vậy ngoài cách trực tiếp vào màn hình xem thì còn cách nào khác không?
   Khi lưu báo giá bạn có thể gửi cảnh báo cho người phụ trách và có thể chia sẻ dễ dàng quan messenger.
  • Cũng có thể gửi phê duyệt có đính kèm bảng báo giá của Ecount phải không?
   Vâng. Nếu bạn dùng Groupware của Ecount thì có thể dùng phiếu ERP để gửi phê duyệt điện tử nên có thể dùng để cho phép tiến hành công việc sau khi đã phê duyệt.
  • Có thể sao chép các thông tin đã nhập trong báo giá trước đây?
   Bạn có thể sao chép báo giá cũ để tạo báo giá mới. Sau khi sao chép xong, bạn cũng có thể tự do chỉnh sửa bổ sung.
  • Tôi cần tổng hợp các chi tiết báo giá phân theo nhân viên bán hàng để kiểm tra, có thể tra cứu được như vậy không?
   Có thể được. Bạn có thể nhập người phụ trách khi tạo báo giá và sau này có thể dễ dàng tra cứu chi tiết báo giá theo từng người phụ trách.
  • Do có nhiều danh sách mặt hàng nên tôi muốn tạo báo giá và nhập một lần bằng excel, có làm được vậy không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký hàng loạt dữ liệu qua excel nên trường hợp có nhiều mặt hàng vẫn có thể tải các báo giá lên một lần bằng excel.
  Tính năng quan trọng
  • Tùy biến mẫu biểu theo như mong muốn
   • Có thể sử dụng/đăng ký cho đến tối đa 50 mẫu biểu báo giá khác nhau.
   • Ngoài ra có thể thêm nhiều thông tin giống như hình mặt hàng hay là tùy biến lại những trường Ecount chưa hỗ trợ như nơi liên lạc, tình +[@pageSpecial]+[@pageFeature]
  Báo giá