TÍNH NĂNG

Quản lý báo giá

Báo giá phải cho phép chứa đựng các thông tin mà công ty muốn chia sẻ.
  • Lên đến 50 mẫu định dạng độc đáo có thể cấu hình và sử dụng.
  • Cho phép thêm các dự liệu như hình ảnh mặt hàng, thông tin liện hệ và hơn thế nữa.
Báo giá phải cho phép chứa đựng các thông tin mà công ty muốn chia sẻ.
Quản lý đơn báo giá hiệu quả thông qua việc gửi đi tức thì.
  • gửi đơn bán giá đến với khách hàng bằng email một cách dễ dàng.
  • Bạn có thể xác nhận khi khách hàng nhận được đơn báo giá, đồng thời có thể xem lại các đơn báo giá trước đó để tham khảo.
Quản lý đơn báo giá hiệu quả thông qua việc gửi đi tức thì.
Tạo điều kiện cho việc quản lý thuận tiện và chi tiết thông qua liên kết với các nhiềm vụ liên quan.
  • Bạn có thể sử dụng nội dung của một đơn báo giá để tạo 1 đơn đặt hàng mà không cần ghi lại thông tin.
  • Bạn có thể dễ dàng kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng và số lượng đơn hàng so với số lượng ban đầu đã báo giá cho khách hàng thông qua báo cáo và nhật ký trạng thái.
Tạo điều kiện cho việc quản lý thuận tiện và chi tiết thông qua liên kết với các nhiềm vụ liên quan.