TÍNH NĂNG

Từ Báo Giá, Giao Hàng và Quản lý Công Nợ
Tối ưu lợi nhuận với quy trình quản lý quy chuẩn.
Hệ Thống Hóa Quản Lý Bán Hàng
Từ Báo Giá đến Giao Hàng,
Bạn có thể quản lý tất cả quy trình thật tinh gọn.

Đồng bộ từng bước
để tối thiểu việc nhập liệu trùng lặp.
 • Báo Giá
  Gửi Báo Giá
  In và gửi qua Email
  Theo dõi Báo Giá
 • Đơn Bán Hàng
  Đồng bộ Báo Giá
  Cổng Dịch Vụ Khách Hàng
  Quản lý quá trình xử lý Đơn Bán Hàng
 • Xuất Kho
  Đồng bộ với Đơn Bán Hàng và Mua Hàng
  Hóa Đơn Bán Hàng và các vấn đề liên quan Yêu Cầu Thanh Toán
  In và gửi qua Email
 • Giao Hàng
  Đồng bộ với Bán Hàng (Xuất Kho)
  Đơn Giao Hàng / Giao Hàng
  In và gửi qua Email
Quản Lý Công Nợ và Đồng Bộ với Kế Toán
Sau bán hàng, quản lý công nợ - tiền thu từ khách hàng là rất cần thiết.

ECOUNT là giải pháp hoàn chỉnh, không chỉ đồng bộ với dữ liệu Bán Hàng với Kế Toán
mà còn cung cấp tất cả các tính năng cho doanh nghiệp
 • Tự động ghi sổ Kế Toán.
  Bán hàng tự động liên kết với kế toán
  Xem chi tiết
  Tự động ghi sổ Kế Toán.
 • Quản Lý Công Nợ Dễ Dàng
  Theo khách hàng? Theo nhân viên bán hàng? Đều thực hiện như bạn mong muốn.
  Xem chi tiết
  Quản Lý Công Nợ Dễ Dàng
 • Hạn Mức Tín Dụng và Nợ Xấu
  Kiểm tra hạn mức nợ và nợ xấu ngay khi thực hiện đơn hàng
  Xem chi tiết
  Hạn Mức Tín Dụng và Nợ Xấu
Vẫn dùng Excel để quản lý Mẫu In?
Bạn muốn tùy chỉnh mẫu in?
ECOUNT đem đến công cụ tùy chỉnh mẫu in như bạn muốn.
 • Yêu Cầu Thanh Toán Mặc Định
  Yêu Cầu Thanh Toán Mặc Định
 • Thêm Thông Tin Khác
  Thêm Thông Tin Khác
 • Tình Hình Bán Hàng Mặc Định
  Tình Hình Bán Hàng Mặc Định
 • Thêm Người Phụ Trách Hoặc Kho
  Thêm Người Phụ Trách Hoặc Kho
Tất cả tính năng thay đổi
Chỉ có giá 1.000.000 tháng là không thay đổi
Giá cả chính là thứ chúng tôi không bao giờ thay đổi
Xem bảng giá ECOUNT ERP