Sau bán hàng
Để hình thành mối quan hệ lâu dài với khách hàng thì phải chú ý đến quản lý sau bán và chế độ chăm sóc khách hàng.
Ecount ERP cung cấp chức năng có thể quản lý tốt tình hình sau bán hàng và xem lược sử của khách hàng.
Đặc điểm riêng
 • Có tiếp cận nội dung sau bán hàng và xem.
 • Có thể đăng ký chi tiết loại hình sửa chữa, bảo hành và các bước tiến hành đúng với quy trình tiếp nhận sau bán hàng của từng công ty.
 • Cung cấp báo cáo đa dạng để phân tích dữ liệu sau bán hàng.
  FAQ
  • Có rất nhiều giai đoạn sửa chữa Có thể quản lý được không?
   Do có thể phân chia không giới hạn cho các bước tiến hành sửa chữa nên bạn có thể quản lý tất cả các bước cần thiết của công ty mình.
  • Có thể quản lý theo từng người phụ trách A/S không?
   Có thể được. Khi đăng ký chi tiết sửa chữa bạn có thể nhập người phụ trách sửa chữa nên sau này có thể kiểm tra được tình hình sửa chữa theo từng người phụ trách.
  • Có thể quản lý được hàng tồn kho của các phụ kiến sau khi đã dùng để sửa chữa hay không?
   Khi nhập phiếu sửa chữa bạn có thể ghi thêm thông tin phụ kiện đã dùng để trừ khỏi hàng tồn kho.
  • Có thể in được giấy biên nhận sửa chữa từ Ecount không?
   Bạn có thể in ra giấy biên nhận sửa chữa ngay sau khi vừa tạo phiếu.
  • Có thể tổng hợp những nội dung liên quan đến sửa chữa để xem không?
   Tại các màn hình như [Tình trạng đơn sửa chữa hàng], [Tình trạng sửa chữa]...bạn có thể xem được tình hình theo từng giai đoạn tiến hành, từng mặt hàng, từng loại hình sửa chữa.
  • Công ty tôi đang quản lý tất cả mặt hàng bằng số sê-ri, vậy khi quản lý sửa chữa cũng có thể quản lý bằng số sê-ri phải không?
   Khi quản lý sửa chữa cũng có thể dùng số sê-ri/số lô nên bạn có thể trích xuất được lược sử sửa chữa theo sê-ri/số lô.
  • Công ty tôi cần phải đính kèm hình ảnh của thành phẩm khi nhập sửa chữa, có thể làm được không?
   Với tính năng Groupware thì có thể đăng ký hình ảnh của từng mặt hàng và đem hiển thị ra trong phiếu sửa chữa.
  • Có thể chọn loại hình sửa chữa như sửa có phí, sửa không phí.... để quản lý hay không?
   Bạn có thể đăng ký loại hình sửa chữa rồi phân ra sửa chữa miễn phí/ sửa chữa có tính phí, khi cần bạn cũng có thể thêm nhiều loại hình khác để cùng quản lý.
  • Có thể tùy chỉnh để thêm trường nhập dữ liệu được không?
   Ngoài những hạng mục đang cung cấp mặc định, bạn có thể thêm 6 hạng mục nữa để quản lý chi tiết với nội dung sửa chữa.
  • Có thể in phiếu chi tiết sửa chữa sau khi sửa xong hay không?
   Có thể in chi tiết sửa chữa, thông tin yêu cầu thanh toán phí sửa chữa và các hạng mục đã sửa chữa.
  • Có thể phân loại và tổng hợp riêng những vật tư được dùng trong sửa chữa hay không?
   Có thể được. Chương trình cung cấp báo cáo cho xem tình hình sửa chữa nên bạn có thể kiểm tra được các mặt hàng đã dùng khi sửa chữa.
  Tính năng quan trọng
  • Tính năng tiếp nhận Sau bán hàng
   • Có thể tiếp nhận mới sau bán hàng được áp dụng nội dung bán hàng và nội dung giao dịch trước.
   • Nhận biết mã vạch nhãn của đối tượng mặt hàng sẽ sửa và tiếp nhận, có thể cấp phát chứng nhận tiếp nhận sau bán hàng.
   • Khi tiếp nhận sau bán hàng thì có thể liên kết số sêri,số lô.
   • Có thể đăng ký/xem sau bán hàng bằng điện thoại từ bên ngoài.
  • Tính năng thiết lập chi tiết
   • Ngoài hạng mục tiếp nhận sau bán hàng cơ bản thì cũng có thể thêm hạng mục công ty phải quản lý.
   • Có thể đăng ký tự do các bước tiến hành và loại sửa chữa đang dùng ở công ty.
   • Chi phí được yêu cầu cũng có thể quản lý sau bán hàng khi sửa bù hàng với quản lý tồn kho của phụ kiện được sử dụng tại quá trình sửa chữa.
  • Phân tích dữ liệu sau bán hàng
   • Có thể quản lý nội dung sửa sau bán hàng theo từng dạng sửa, từng giai đoạn tiến hành.
   • Cung cấp báo cáo đa dạng cần ở công việc của nhà máy như phiếu bán hàng linh kiện cần dùng,biên nhận sửa chữa.
   • Có thể cài đặt báo báo như tình hình tiếp nhận và sửa của sau bán hàng và có thể nhận dữ liệu phân tích cần thiết.
  Trung tâm shopping/Hành động Đơn đặt hàng Tiếp nhận yêu cầu Đăng ký hàng hóa
  Đơn hàng mới Xác nhận đơn hàng(Nhận) Xác nhận đơn hàng(Truyền tin) Giao hàng Lệnh hủy được chấp nhận Đã hủy(Nhận) Đã hủy(Truyền tin) Lệnh trả được chấp nhận Đã trả Lệnh đổi được chấp nhận Đã đổi hàng Đăng ký hàng hóa
  * Số liệu được ghi nhận vào 30/04/2019