TÍNH NĂNG

Quản lý cửa hàng trực tuyến

Liên kết tất cả các cửa hàng trực tuyến lại với nhau.
  • Bằng việc liên kết các cửa hàng trực tuyến với API khả năng, bạn có thể tích hợp và quản lý tất các đơn hàng cùng lúc.
  • Không chỉ hỗ trợ cửa hàng trực tuyến mà còn có thể tích hợp trực tiếp với các nhà cung ứng thương mại điện tử.
Các đơn đặt hàng trực tuyến sẽ được gửi đến ECOUNT và áp dụng dễ dàng trên danh sách đơn đặt hàng.
  • Bạn có thể dễ dàng khởi tạo những giao dịch ERP dựa trên dữ liệu đặt hàng được thu thập từ các cửa hàng trực tuyến.
  • Khi tạo một chứng từ, bạn có thể chọn những chứng từ mong muốn để tạo dựa trên loại bán hàng.
Cho phép quản lý cửa hàng trực tuyến hiệu quả bằng việc sửa dụng API hai chiều
  • Bạn không chỉ có thể thu thập dữ liệu từ cửa hàng trực tuyến, mà còn có thể luân chuyển dự liệu từ ECOUNT qua cửa hàng trực tuyến.
  • Gửi thông tin mặt hàng đã đăng ký trên ECOUNT đến các cửa hàng trực tuyến và cho phép đăng ký mặt hàng tự động ( Hiện tại chỉ dành riêng choTrung tâm thương mại, đấu giá, Trang trại lưu trữ).
  • Nếu bạn thay đổi/áp dụng từng bước xử lý như xác nhận đơn hàng, hoàn thành những mặt hàng đã xuất hóa đơn, chấp nhận trả hàng.. ECOUNT sẽ ngay lập tức phản ứng những thay đổi đó trên cửa hàng trực tuyến của bạn.