Invoice/Packing List
Việc xuất khẩu thì cần quản lý nhiều tài liệu, chứng từ khác so với những giao dịch trong nước.
Nếu vận dụng tính năng quản lý xuất khẩu trong Ecount ERP thì không cần quản lý riêng rẽ bằng excel.
Đặc điểm riêng
 • Viết Invoice và Packing List việc cần làm khi xuất khẩu hàng hóa đồng thời bạn có thể gửi mail hoặc in số liệu.
 • Nếu sử dụng giá trị điều kiện tìm kiếm đa dạng thì giúp đỡ cho việc quản lý lược sử xuất khẩu.
  FAQ
  • Phải trực tiếp nhập nội dung danh mục Invoice/Packing phải không?
   Không chỉ nhập trực tiếp, bạn còn có thể tải dữ liệu đơn bán hàng, phiếu bán hàng lên để áp dụng.
  • Có thể gửi danh mục Invoice/Packing qua mail cho khách hàng /nhà cung cấp không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể gửi mail cho khách hàng/nhà cung cấp ngay khi đăng ký.
  • Khi tạo danh mục Invoice/Packing có thể quản lý số thập phân của số tiền không?
   Có thể được. Bạn có thể cài đặt số chữ số thập phân để quản lý.
  • Có thể cài đặt quyền hạn cho phép chỉnh sửa và xóa phiếu danh mục Invoice/Packing List không?
   Vâng. Có thể cài đặt quyền hạn theo từng ID. Bằng ID người quản ly bạn có thể cài đặt cho người dùng tất cả quyền hạn hay chỉ cấp quyền nhập liệu/xem ...
  • Khi tạo Invoice có thể tạo tên mặt hàng bằng tiếng Anh, tiếng Hàn không?
   Vâng. Mặc dù tên mặt hàng đã đăng ký được tải lên làm giá trị mặc định nhưng bạn có thể chỉnh sửa lại thành tiếng Anh và lưu. Trong phần hạng mục thêm của mặt hàng, bạn chỉ cần đăng ký sẵn tên tiếng Anh là có thể tải lấy lên tự động được.
  • Có thể gửi Invoice đến khách hàng /nhà cung cấp nước ngoài không?
   Có thể được. Bạn có thể gửi Invoice đến E-mail khách hàng/nhà cung cấp nước ngoài.
  • Có thể nhập tên khách hàng /nhà cung cấp nước ngoài bằng tiếng Hàn và biểu thị bằng tiếng Anh lên hóa đơn không?
   Tại phần đăng ký khách hàng/nhà cung cấp, với hạng mục thêm vào nếu bạn ghi tên khách hàng/nhà cung cấp bằng tiếng Anh thì thông qua cài đặt mẫu biểu cho Invoice bạn có thể cho hiển thị tên công ty đã được thêm đó.
  • Có thể tạo mẫu biểu cho danh mục Invoice/Packing của công ty tôi không?
   Trường hợp bạn muốn dùng mẫu biểu công ty thì sử dụng cài đặt mẫu biểu Invoice hoặc Packing List để tạo mẫu biểu đúng chuẩn của công ty mình. Tuy nhiên, chỉ có thể hỗ trợ trong giới hạn cho phép của Ecount mà thôi.
  • Có thể kiểm tra được chi tiết E-mail đã gửi đến công ty nước ngoài không?
   Chương trình cung cấp màn hình có thể kiểm tra được E-mail đã gửi cho công ty nước ngoài và bạn có thể kiểm tra được xem đã nhận hay chưa, đã được in hay chưa.
  • Tôi đã gửi sai email. Có thể hủy bỏ được không?
   Trường hợp gửi nhằm email đến công ty khác, nếu là trước khi email được xác nhận thì vẫn có thể hủy gửi. Sau khi hủy gửi email, nếu công ty nhận nhấp vào email thì sẽ hiển thị tin nhắn báo email này đã được hủy.
  • Có thể tạo danh mục Invoice/Packing như thế nào?
   Cách tạo là tiến hành nhập trực tiếp hoặc tạo thông qua chức năng load thông tin từ đơn bán hàng/phiếu bán hàng.
  • Có thể không nhập vào mỗi lần mà tải lên một lần trong trường hợp chỉ xuất khẩu mặt hàng cụ thể nào đó không?
   Nếu bạn đăng ký sẵn mặt hàng-cá nhân thì có thể tải một lần lên các mặt hàng tương ứng.
  Tính năng quan trọng
  • Báo cáo và tạo tự động Invoice/Packing List
   • Có thể liên kết phiếu bán hàng để tạo Invoice và Packing List dễ dàng.
   • Nếu đăng ký như L/C Issuing Bank cố định, Shipper/Exporter(Thông tin người gửi) v.v theo từng khách hàng thì
    Thông tin tự động được điền khi nhập khách hàng tương ứng.
   • Có thể thiết lập theo mẫu biểu theo yêu cầu của doanh nghiệp ngoài mẫu biểu được cung cấp mặc định.
  • Quản lý lược sử xuất khẩu
   • Invoice và Packing List đã tạo thì có thể gửi E-mail đến khách hàng nước ngoài trên Ecount.
   • Có thể kiểm tra nội dung đã gửi của email và tình trạng của email đã gửi cho khách hàng.
   • Có thể xem số công, ngày Invoice v.v theo tiêu chuẩn thì có thể nắm bắt dễ dàng lược sử và tình hình tiến hành công việc.
   • Cài đặt hạng mục thêm là công ty có thể quản lý Invoice/Packing List.
  Invoice/Packing List