Invoice/Packing List

Nếu bạn đang xuất khẩu cho một khách hàng nước ngoài,
hóa đơn và phiếu đóng hàng là những thông tin cốt yếu.

TÍNH NĂNG

Cho phép tự động tạo invoice/packing list.
  • Invoice và packing lists sẽ có thể thiết lập một cách dễ dàng bằng việc truy xuất lịch sử bán hàng.
  • Gửi chứng từ thông qua email từ ERP đến khách hàng một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Quản lý lịch sử đơn hàng xuất khẩu bằng việc sử dụng các công cụ tìm kiếm nhanh.
  • Bạn có thể hiển thị số đơn vận chuyển, ngày xuất hóa đơn, thêm nhiều thông tin khác trên cùng một danh sách để có thể dễ dàng theo dõi tiến trình và lịch sử vận chuyển.
  • Bạn có thể thiết kế mẫu hóa đơn và packing list của riêng mình để hiện thị thêm thông tin.