TÍNH NĂNG

Quản lý khách hàng

Dễ dàng quản lý thông tin tài khoản cụ thể.
  • Bạn có thể cài đặt thêm đến 9 trường quản lý bên cạnh những trường chung như ID Công ty, địa chỉ, thông tin liên.
  • Bạn có thể truy xuất các thông tin khách hàng như thông tin liên hệ, địa chỉ, người phụ trách trong nháy mặt tại danh sách khách hàng.
Dễ dàng quản lý thông tin tài khoản cụ thể.
Xóa đi lo ngại về việc quản lý nhiều tài khoản
  • Không giới hạn số lượng tài khoản đăng ký, vì vậy bạn có thể đăng ký tất cả các tài khoản cần được quản lý.
  • Bạn có thể đăng ký và điều chỉnh đồng thời một loạt các tài khoản bằng công cụ excel
Xóa đi lo ngại về việc quản lý nhiều tài khoản
Đang đau đầu với việc quản lý đơn giá cho từng khách hàng.
  • Bạn có thể thiết lập đơn giá bằng việc sử dụng các tiêu chuẩn như nhà cung cấp, phân loại, hơn nữa…
  • Đơn giá sẽ được áp dụng tự động trên màn hình bán hàng vì vậy cho phép bạn giảm sai soát về dữ liệu một cách chính xác
Đang đau đầu với việc quản lý đơn giá cho từng khách hàng.
Quản lý tài khoản, tất cả hiên thị trên cùng một màn hình.
  • Giao dịch như bán hàng, mua hàng, thu tiền, thanh toán… sẽ được xử lý trong cùng một màn hình.
  • Cài đặt những menus thường hay sử dụng nhất để thuật tiện cho việc truy cập vào các menu bạn hay sử dụng.
Quản lý tài khoản, tất cả hiên thị trên cùng một màn hình.
Quản lý nhóm khách hàng và danh mục khách hàng thật dễ dàng.
  • Bạn có thể khởi tạo lên đến 10 mức độ trong nhóm quản lý như khu vực hoặc nhóm bán hàng để quản lý các khách hàng.
  • Bạn có thể dễ dàng tra cứu bằng việc sử dụng nhóm tài khoản cụ thể khi nhập dữ liệu bán hàng và xem các khoản phải thu.
Quản lý nhóm khách hàng và danh mục khách hàng thật dễ dàng.