Mua hàng (nhập kho)
Có thể liên kết dữ liệu dựa vào đơn đặt mua đã tạo và có thể nắm bắt trực quan tình hình nhập hàng chưa hoàn thành so với đơn đặt mua.
Dữ liệu mua hàng được phản ánh tự động vào sổ cái hàng và sổ tồn kho.
Đặc điểm riêng
 • Có thể liên kết dữ liệu từ đơn đặt mua để tạo phiếu nhập hàng một cách đơn giản .
 • Có thể kiểm tra dễ dàng số lượng và mặt hàng chưa được nhập kho so với đơn đặt mua thông qua tình hình mua hàng chưa quyết.
 • Có thể kiểm tra tức thời dữ liệu mua hàng mong muốn.
  FAQ
  • Đơn giá của cùng một mặt hàng khác nhau theo từng khách hàng/nhà cung cấp.
   Nếu bạn cài đặt sẵn mức giá cho từng khách hàng/nhà cung cấp thì có thể tải lên tự động đơn giá của khách hàng/nhà cung cấp đó khi tạo phiếu.
  • Có thể kiểm tra số lượng chưa nhập kho so với số lượng đặt hàng không?
   Có thể được. Màn hình mua hàng và đơn mua hàng được liên kết với nhau nên tính toán tự động được số lượng mua hàng so với đơn mua hàng để bạn có thể kiểm tra được lượng hàng chưa được nhập kho.
  • Cũng có thể nhập chi phí của mặt hàng đã nhập khẩu phải không?
   Có thể được. Bạn có thể nhập chi phí theo từng mặt hàng hoặc từng phiếu và sau đó có thể phản ánh chi phí này vào trong cả giá thành.
  • Có thể quản lý mặt hàng đi đường của từng trường hợp nhập khẩu không?
   Có thể được. Chương trình có cung cấp màn hình riêng cho phép quản lý được nhập khẩu và có thể kiểm tra dễ dàng đối với hàng chưa đi đường của mặt hàng nhập khẩu.
  • Có thể quản lý riêng từng trường hợp mua hàng theo từng dự án hay không?
   Có thể được. Do khi nhập chi tiết mua hàng bạn có thể liên kết hạng mục dự án nên có thể dễ dàng trích xuất lược sử và tổng hợp theo dự án được.
  • Có thể quản lý mặt hàng miễn/đánh thuế không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể áp dụng cho miễn/đánh thuế theo từng mặt hàng và phản ánh được tự động thông tin này khi tạo phiếu.
  • Có thể quản lý ngày hết hạn của mặt hàng mua về không?
   Có thể được. Khi nhập chi tiết mua hàng bạn có thể dùng số sê ri/số lô để đăng ký ngày hết hạn và cho quản lý lược sử/tồn kho theo từng ngày hết hạn này.
  • Có thể tiến hành mua riêng chỉ những mặt hàng nào dưới mức tồn kho nhất định không?
   Có thể được. Bạn có thể đăng ký tồn kho thích hợp làm mức tồn kho an toàn và có thể chọn mặt hàng dưới mức tồn kho an toàn rồi tiến hành mua hàng hàng loạt.
  • Một lần nhập kho rất nhiều mặt hàng, có cách nào để nhập dữ liệu dễ dàng không?
   Nếu dùng đến chức năng tải dữ liệu lên qua excel thì có thể tải lên dễ dàng hàng loạt nhiều nội dung nhập kho.
  Tính năng quan trọng
  • Hình thức nhập đa dạng
   • Khi lập phiếu mua hàng (nhập kho) thì số lượng tồn kho được tự động được cập nhật.
   • Có thể liên kết với dữ liệu đã nhập ở đơn mua hàng với phiếu nhập kho một cách dễ dàng.
   • Có thể thiết lập màn hình nhập và tùy biến các trường dữ liệu hiện có của doanh nghiệp.
   • Có thể sử dụng mã vạch thông qua ứng dụng Ecount, máy quét mã vạch có/không dây để tạo phiếu nhập kho.
   • Có thể tạo hàng loạt phiếu nhập hàng thông qua excel.
  • Kiểm tra tình hình nhập kho còn lại
   • Có thể kiểm tra số lượng và mặt hàng chưa được tạo phiếu nhập với đơn mua hàng dựa trên tính năng liên kết với đơn đặt mua.
   • Thông qua tính năng áp dụng số lượng còn lại thì có thể nhập bổ sung các mặt hàng hoặc số lượng chưa được nhập từ những đơn hàng trước.
   • Dễ dàng nắm bắt tình huống tiến hành mua đối chiếu với đặt mua.
  • Kiểm tra tức thời dữ liệu mua hàng mong muốn
   • Có thể bao gồm mua hàng thực tế của từng người phụ trách mua thì có thể kiểm tra và cập nhật tình hình mua hàng đa dạng.
   • Mẫu biểu từng loại báo cáo có thể cài đặt tối đa đến 50 mẫu phù hợp với công ty.
   • Đối với từng báo cáo theo người dùng thì cấp quyền hạn thông báo là có thể làm tối thiểu hóa rò rỉ thông tin kinh doanh trong công ty giống với giá thành mua hàng.
  Mua hàng (nhập kho)