TÍNH NĂNG

Mua hàng

Hiệu quả tối ưu sử dụng vài phương pháp
  • Kho sẽ được cập nhật tự động ngay khi bạn lưu dữ liệu
  • Qui trình nhận hàng được tải từ đơn mua hàng một cách dễ dàng
  • Thiết lập màn hình nhập liệu cho phép bạn tạo thêm trường dữ liệu mà bạn muốn đưa vào các phiếu mua hàng
Hiệu quả tối ưu sử dụng vài phương pháp
Bạn có thể kiểm tra dễ dàng số lượng đặt hàng vượt mức
  • Kiểm tra được số lượng hàng mà chưa được giao từ nhà cung câp
  • Với những đơn hàng chưa quyết, bạn có thể tính toán những mặt hàng còn lại chưa được giao và xác nhận lại với nhà cung cấp
  • Có thể nắm bắt qui trình mua hàng dễ dàng và so sánh chúng với đơn mua hàng
Bạn có thể kiểm tra dễ dàng số lượng đặt hàng vượt mức
Bạn có thể tìm dữ liệu mua hàng ngay khi bạn muốn một cách dễ dàng
  • Bạn có thể kiểm tra và cập nhật trạng thái mua hàng bởi nhân viên phụ trách
  • Rất dễ để cài đặt 50 biểu mẫu in
  • Phân quyền các user truy cập vào các báo cáo để hạn chế chia sẽ thông tin mật như là chi phí chẳn hạn.
Bạn có thể tìm dữ liệu mua hàng ngay khi bạn muốn một cách dễ dàng