Yêu cầu báo giá
Vận dụng chức năng yêu cầu báo giá là có thể kiểm tra trực quan báo giá đúng với từng nhà cung cấp và có thể quyết định chọn mua với mức giá thích hợp nhất.
Có thể chuyển báo giá đã lưu làm đơn đặt mua hàng và xử lý công việc nhập phiếu đặt hàng một cách đơn giản.
Đặc điểm riêng
 • Yêu cầu báo giá của nhiều mặt hàng dự kiến sẽ nhập hay là mặt hàng cụ thể và tính toán giá nhập thấp nhất.
 • Có thể đối chiếu trực tiếp đơn giá chi tiết của từng nhà cung cấp.
 • Thông qua báo giá thì chọn nhà cung cấp có mức giá cạnh tranh nhất và liên kết với đơn đặt mua.
  FAQ
  • Tôi muốn yêu cầu báo giá trước khi đặt hàng đến chỗ mua hàng, có làm được không?
   Có thể được. Bạn có thể dùng màn hình yêu cầu báo giá để nhận xem báo giá cho từng mặt hàng qua Email.
  • Tôi muốn gửi yêu cầu báo giá hàng loạt đến nhiều khách hàng/nhà cung cấp.
   Bạn có thể gửi yêu cầu báo giá đến 5 công ty để nhận xem báo giá tương ứng.
  • Có thể kiểm tra xem đã nhận được Email yêu cầu từ khách hàng/nhà cung cấp hay chưa phải không?
   Có thể được. Do có thể kiểm tra được lược sử gửi nên bạn có thể kiểm tra xem mail đã được xác nhận chưa & tình hình gửi mail ra sao.
  • Có thể đặt giới hạn trong thời gian yêu cầu báo giá không?
   Vâng. Do bạn có thể cài đặt ngày hết hạn trong thời gian yêu cầu báo giá nên có thể cho giới hạn để nếu vượt quá thời hạn đó thì không cho gửi phản hồi về đơn giá được.
  • Có thể gửi mẫu biểu bằng tiếng Anh khi yêu cầu báo giá đến khách hàng/nhà cung cấp nước ngoài không?
   Vâng. Bạn có thể cài đặt mẫu biểu màn hình nhập liệu nên có thể thay đổi mẫu biểu thành tiếng Anh để sử dụng được.
  • Tôi muốn tạo ô ghi chú trong mẫu biểu yêu cầu báo giá để nhập các nội dung lưu ý đặc biệt.
   Bạn có thể dùng hạng mục [Ghi chú] để nhập các lưu ý và có thể kiểm tra nội dung đã nhập tại cửa sổ cảnh báo [Sửa đổi Yêu cầu báo giá].
  • Tôi muốn chọn mức giá được phản hồi để nhập đơn mua hàng, có thể liên kết được không?
   Bạn có thể chọn đơn giá phù hợp trong số các đơn giá đã nhận được rồi cho lưu ngay thành đơn mua hàng.
  • Chúng tôi muốn yêu cầu báo giá, vậy làm thế nào để báo cho khách hàng/nhà cung cấp biết được đơn giá?
   Khi yêu cầu báo giá, bạn có thể gửi chi tiết yêu cầu qua Email khách hàng/ nhà cung cấp. Bạn có thể nhận mail và kiểm tra đơn giá nhận được từ khách hàng/nhà cung cấp rồi chỉnh sửa và gửi phản hồi lại.
  • Trong email yêu cầu báo giá gửi cho khách hàng/nhà cung cấp, có thể tra cứu xem khách hàng/nhà cung cấp khác đã gửi báo giá với mức giá thế nào không?
   Những đơn giá phản hồi từ các khách hàng/ nhà cung cấp khác thì chỉ công ty bạn mới có thể biết được. Các khách hàng/ nhà cung cấp không thể kiểm tra được thông tin này.
  • Có thể chặn để không cho đối phương chỉnh sửa lại đơn giá không?
   Đương nhiên rồi. Nếu bạn cài đặt để không cho phép chỉnh sửa đơn giá được đề nghị lúc đầu thì khi đã nhận được email từ khách hàng/ nhà cung cấp thì nút cho phép sửa đơn giá bị mất đi.
  • Có màn hình nào có thể tìm kiếm và xem được đơn giá đầu tiên & đơn giá đã xác nhận theo từng giao dịch không?
   Vâng. Tại báo cáo tình hình yêu cầu báo giá bạn có thể so sánh và kiểm tra mức giá đã yêu cầu lúc đầu và đơn giá đã chọn.
  Tính năng quan trọng
  • Yêu cầu báo giá đơn giá
   • Nhập mặt hàng muốn mua và đơn giá yêu cầu cho nơi nhập hàng muốn yêu cầu báo giá và có thể tạo đơn yêu cầu báo giá.
   • Sử dụng tính năng gửi E-mail là có thể gửi hàng loạt yêu cầu báo giá cho từng nhà cung cấp.
   • Người phụ trách của nhà cung cấp đã nhận được yêu cầu báo giá thì có cập nhật giá cả và gửi lại theo thời gian thực.
  • So sánh đơn giá của từng báo giá
   • Có thể đối chiếu chi tiết đơn giá nhập theo từng mặt hàng của từng nhà cung cấp.
   • Có thể chọn và cập nhật giá tốt nhất trong các báo giá nhà mà nhà các cung cấp gửi đến đơn giá đã cho thấy.
   • Phiếu đơn giá đã nhận liên tục chọn nơi nhập hàng sẽ giao dịch mà có thể đánh giá theo tiêu chuẩn.
  • Liên kết với công việc khác
   • Có thể liên kết với yêu cầu báo giá của các dữ liệu đã nhập ở kế hoạch đặt mua.
   • Thông qua kiểm tra báo giá thì có thể cập nhật báo giá tốt nhất vào đơn đặt mua hàng.
  Yêu cầu báo giá