TÍNH NĂNG

Yêu cầu báo giá

Yêu cầu mua hàng cho phép bạn tính toán chi phí mua hàng tối ưu.
  • Ban có thể yêu cầu nhà cung cấp báo giá những mặt hàng bạn muốn mua với giá tốt nhất.
  • Bạn có thể tạo yêu cầu mua nguyên vật liệu dựa trên đơn đặt hàng của khách
  • Bạn có thể gửi báo giá đến email của nhà cung cấp hoặc khách hàng Nhà cung cấp nhận báo giá sẽ phản hồi giá sản phẩm ở thời gian hiện tại
Yêu cầu mua hàng cho phép bạn tính toán chi phí mua hàng tối ưu.
Bạn có thể so sánh đơn giá của các nhà cung cấp
  • Ban chó thể so sánh đơn giá của mỗi mặt hàng của các nhà cung cấp
  • Ngay lập tức lưu lại giá tốt nhất trong các đơn giá của nhà cung cấp
  • Đơn giá đề nghị sẽ được sử dụng để lựa chọn nhà cung cấp nào bạn sẽ liên hệ hợp tác
Bạn có thể so sánh đơn giá của các nhà cung cấp
Ngay lập tức bạn có thể nhập đơn giá đề nghị vào đơn đặt hàng
  • Áp dụng đơn giá đề nghị vào đơn đặt hàng sau khi thống nhất với nhà cung cấp
  • Bạn có thể tránh sai sót về đơn giá khi tạo đơn đặt hàng
Ngay lập tức bạn có thể nhập đơn giá đề nghị vào đơn đặt hàng