TÍNH NĂNG

Kế Hoạch Mua Hàng

Bắt đầu tối ưu đơn đặt hàng
  • Tính toán lượng đặt hàng tối ưu tự động giúp kiểm soát vài yếu tố như: tồn kho hiện tại, hàng tồn kho an toàn và lượng mua hàng tối thiểu
  • Mục đích của kế hoạch mua hàng là giảm thiểu những đơn hàng không cần thiết, ngăn chặn dư thừa hàng tồn kho, và giúp cho việc quản lý kho hiệu quả hơn.
Bắt đầu tối ưu đơn đặt hàng
Có thể liên kết với các nghiệp vụ liên quan một cách dễ dàng
  • Bạn có thể quản lý yêu cầu và đơn đặt hàng tự động bằng cách tải xuống màn hình tương ứng
  • Tìm kiếm mặt hàng nhanh chóng với cảnh báo hàng tồn kho an toàn ngăn chặn vấn tình huống hết hàng ở một kho nào đó
Có thể liên kết với các nghiệp vụ liên quan một cách dễ dàng
Tính toán số lượng đơn đặt hàng dựa trên mức độ kho tối ưu
  • Sau khi số lượng đặt hàng tối ưu được thiết lập, bạn có thể tạo ra đơn đặt hàng dựa trên số lượng đó
  • Tập hợp tất cả đơn đặt hàng của khách và tạo một đơn mua hàng tổng hợp gửi cho nhà cung cấp.
Tính toán số lượng đơn đặt hàng dựa trên mức độ kho tối ưu