Đơn mua hàng
Ở Ecount ERP thì có khả năng quản lý đơn đặt mua có hệ thống được liên kết từ đơn đặt bán hàng cho đến đặt mua, nhập kho.
Đặc điểm riêng
 • Có thể tạo đơn mua hàng dễ dàng bằng cách áp dụng dữ liệu được liên kết với đặt hàng.
  FAQ
  • Có thể thay đổi được mẫu biểu đơn đặt hàng không?
   Có thể được. Bạn có thể cài đặt mẫu biểu nên có thể thêm/xóa hoặc thay đổi hạng mục trong đơn mua hàng để sử dụng được.
  • Tôi muốn biểu thị tên mặt hàng bằng tiếng Trung khi gửi đơn đặt hàng đến nhà máy Trung Quốc.
   Bạn có thể thêm một hạng mục trong thông tin mặt hàng để ghi tên mặt hàng tiếng Trung và có thể thiết lập mẫu biểu đơn mua hàng để tải lên mặt hàng mặc định bằng tiếng Trung.
  • Tôi đã đăng ký kế hoạch mua hàng, vậy trong đơn đặt hàng tôi phải nhập lại lần nữa cùng một nội dung sao?
   Không phải vậy. Do từng màn hình đang được liên kết một cách có hệ thống nên bạn có thể cho áp dụng ngay nội dung đã tạo tại kế hoạch mua hàng để áp dụng vào đơn mua hàng.
  • Tôi đã nhận đơn hàng, song do thiếu tồn kho nên phải gửi đơn đặt hàng đến nhà cung cấp. Vậy có thể tải nội dung này lên không?
   Có thể được. Vì bạn có thể tải đơn bán hàng lên để áp dụng ngay khi nhập đơn mua hàng nên có thể dễ dàng gửi đơn mua hàng đến nhà cung cấp.
  • Trường hợp tôi đã ra ngoài, song do thiếu hàng tồn của mặt hàng cần bán nên cần phải gửi đơn đặt hàng thật nhanh, vậy có thể nhập và gửi đơn đặt hàng bằng di động được không?
   Vâng. Với sự kết nối trong thời gian thực với ứng dụng di động nên bạn có thể chia sẻ nội dung đã nhập bằng di động trong thời gian thực và có thể gửi ngay qua Email và xử lý công việc thật nhanh chóng.
  • Tôi có thể cài đặt ngày giao hàng của đơn đặt hàng, để gửi thông báo khi gần đến ngày giao hàng đó được không?
   Có thể được. Sau khi cài đặt ngày giao hàng của đơn mua hàng, nếu bạn liên kết nó với lịch công tác và cài đặt 'Nhắc nhở' thì có thể gửi SMS, tin nhắn hoặc thông báo trên di động cho người phụ trách.
  • Có thể nắm bắt được số lượng chưa nhập kho sau khi lên đơn đặt hàng không?
   Có thể được. Phần mềm có cung cấp báo cáo cho phép bạn có thể kiểm ra được một lượt chênh lệch của số lượng đặt mua hàng và số lượng nhập kho, số lượng chưa nhập kho.
  • Đơn đặt hàng là màn hình không ảnh hưởng đến tồn kho, song có thể biểu thị cả những đơn đặt hàng đã hoàn tất giao dịch hay không?
   Vì có thể quản lý bước tiến hành đơn đặt hàng nên những đơn đặt hàng đã hoàn tất giao dịch thì bạn có thể chuyển bước tiến hành của nó sang hoàn tất để có thể phân biệt được với các đơn đặt hàng đang tiến hành.
  • Công ty tôi phải gửi đơn đặt hàng qua Email cho nhà cung cấp.
   Chỉ cần nhấp nút chức năng là có thể gửi ngay đơn mua hàng qua Email nhà cung cấp.
  • Có thể chỉ định trước ngày giao hàng không?
   Vâng. Bạn có thể chỉ định ngày giao hàng khi tạo đơn mua hàng. Do ngày giao hàng có thể liên kết với màn hình lịch công tác của Groupware nên có thể quản lý lịch giao hàng một cách có hệ thống được.
  • Mẫu biểu đặt hàng khác nhau tùy vào từng nhà cung cấp. Có thể cài đặt riêng cho từng nhà cung cấp không?
   Bạn có thể cài đặt tối đa đến 50 mẫu biểu đơn đặt hàng và có thể chỉ định mẫu biểu cho phép in của từng người dùng.
  • Có thể so sánh số lượng đặt mua hàng và số lượng nhập kho trên thực tế không?
   Có thể được. Màn hình đơn đặt hàng và mua hàng được liên kết với nhau nên tự động tính toán được số lượng mua hàng so với số lượng đặt mua để bạn có thể kiểm tra số lượng chưa được nhập kho hiện tại.
  • Tôi muốn cho tiến hành đặt hàng trải qua bước xác nhận của người phụ trách.
   Bạn có thể cài đặt để khi tạo đơn mua hàng, thông qua chức năng dịch vụ bổ sung của Ecount là Groupware bạn có thể cho đính kèm phiếu đơn đặt hàng đã nhập vào trong tờ trình để gửi phê duyệt điện tử. Và có thể cài đặt để tự động phản ánh vào sổ sách báo cáo sau khi phê duyệt xong.
  • Có thể nhập tự động nguyên/phụ liệu cần thiết trong sản xuất thành phẩm không?
   Có thể được. Khi tạo đơn mua hàng bạn có thể cho tải lên tự động lên nguyên/phụ liệu theo tiêu chuẩn BOM của thành phẩm/bán thành phẩm để áp dụng được.
  Tính năng quan trọng
  • Nhập đơn đặt mua
   • Dựa vào dữ liệu của đơn bán hàng hoặc là liên kết số lượng nguyên vật liệu đã nhập ở kế hoạch mua hàng nên có thể tự động cập nhật vào đơn đặt mua.
   • Có thể liên kết dữ liệu đã nhập như kế hoạch đặt mua, đơn đặt hàng, yêu cầu báo giá v.v.
   • Có thể cài đặt ngày giao hàng theo từng mặt hàng rồi thực hiện quản lý lịch trình đặt mua. Cách thức thông báo đơn đặt mua đa dạng
  • Kiểm tra tình trạng nhập hàng
   • Có thể kiểm tra đối chiếu số lượng đặt mua với số lượng hàng nhập thực tế.
   • Có thể xem báo cáo theo nhiều dạng khác nhau như theo từng dòng dữ liệu, theo dạng lịch
  Đơn mua hàng