TÍNH NĂNG

Đơn mua hàng

Dễ hơn so với việc thao tác trên excel
  • Tự động tạo ra đơn mua hàng bằng cách liên kết với đơn đặt hàng của khách hoặc yêu cầu nguyên vật liệu được tính toán trong kế hoạch mua nguyên vật liệu
  • Dễ dàng tạo dữ liệu như kế hoạch đặt hàng, thực tế đặt hàng và đơn giá yêu cấu
  • Quản lý lịch đặt hàng một cách dễ dàng bằng cách đặt ngày giao hàng cho mỗi mặt hàng
Dễ hơn so với việc thao tác trên excel
Bạn có thể lập tức thực thi đơn mua hàng tối ưu
  • Mẫu đơn đặt hàng sẽ tự động được tạo từ lúc bạn lưu thông tin
  • Ngoài việc in được, bạn có thể két xuất dữ liệu ra file PDF hoặc gửi nó qua email
  • Gửi đơn mua hàng hoàn thành đến người nhận hàng thông qua email và kiểm tra dễ dàng khi nào hàng hóa sẽ được giao
  • Bạn có thể tùy chỉnh đến 50 biểu mẫu và cài dặt cho từng người dùng
Bạn có thể lập tức thực thi đơn mua hàng tối ưu