TÍNH NĂNG

Bán Hàng tạo Doanh Thu
Mua Hàng tạo Lợi Nhuận
Một hệ thống dự báo mua hàng sẽ tối đa hóa lợi nhuận.
Một gói hoàn chỉnh chỉ với 1.000.000 VNĐ mỗi tháng
Đơn Mua Hàng không nên là một bản nháp.
Có một đơn hàng khẩn bị trì hoãn bởi vì do tính lượng tồn kho không chính xác?

Hãy sử dụng công cụ ước tính để giúp bạn dự đoán lượng thiếu hụt
Tạo Đơn Mua Hàng theo cách mà bạn muốn
Quản lý một đơn mua hàng (đơn đặt hàng) không chỉ là cho bộ phận thu mua.
Tính năng làm việc như một băng chuyền kết nối bán hàng với nhà cung cấp.
Đơn mua hàng nên đóng một vai trò quan trọng trong doanh nghiệp.
 • Kết nối công việc giữa các phòng bàn
  Đơn Bán Hàng và Đơn hàng Sản Xuất cơ bản là điểm bắt đầu để tạo ra một Đơn Mua Hàng. Kết nối chúng lại với nhau như là một ngọn gió thổi vào luồng công việc tích hợp.
  Kết nối công việc giữa các phòng bàn
 • Thiết lập tối ưu hóa biểu mẫu Đơn Mua Hàng
  Bạn có thể thiết lập và quản lý đa dạng các mẫu in Đơn Mua Hàng theo quy định riêng cho từng nhà cung cấp.
  Thiết lập tối ưu hóa biểu mẫu Đơn Mua Hàng
 • Các lựa chọn email cho Đơn Mua Hàng
  Đơn Mua Hàng tạo trong ECOUNT có thể gửi trực tiếp đến nhà cung cấp qua email và bạn có thể kiểm tra xem thư đã được nhận và được xác nhận chưa.
  Các lựa chọn email cho Đơn Mua Hàng
ECOUNT là câu trả lời.
Đừng lo lắng về sự khác biệt giữa số dư tồn kho thực tế và số dư tồn kho trên báo cáo.

Với ECOUNT, ngay khi bạn lưu phiếu nhập khi, tồn kho sẽ được cập nhật tự động ngay.
Theo dõi đơn hàng giữ và giao hàng
Theo dõi đơn hàng giữ và giao hàng
Phải kiểm tra số lượng đã nhập kho so với số lượng đặt hàng?
Đừng tốn thời gian! Bạn có thể tự động thực hiện nhập kho
và đồng thời so sánh với số lượng đặt hàng với ECOUNT ERP.
 • - Tìm hiểu có bao nhiêu hàng tồn kho đang chờ giao hàng
  dựa trên số lượng đặt.
 • - Một khi nhận hàng, áp dụng đơn hàng ban đầu và tự động tính toán số lượng còn lại cần phải nhập
 • - Quản lý quy trình của đơn hàng thật dễ dàng với các trạng thái được phân loại.
Phân tích dữ liệu mua hàng tối ưu.
Phân tích dữ liệu mua hàng tối ưu.
Cho một lần nhập kho, bạn cần phải kiểm tra nhiều việc.
Bạn cần báo cáo dành riêng cho nhân viên và cho giám đốc?
ECOUNT ERP sẽ tùy chỉnh các báo cáo theo người dùng và theo tình huống cụ thể.
 • - Tạo ra các báo cáo như quá trình mua hàng, xu hướng biến động tồn khi, hoặc tổng kết theo từng hàng hóa
 • - Bạn có thể thiết kế các mẫu báo cáo khác nhau để phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.
 • - Thiết lập quyền hạn cho từng người dùng để giảm thiểu sự khác biệt và tổn thất lợi nhuận.
Tất cả tính năng thay đổi
Chỉ có giá 1.000.000 tháng là không thay đổi
Giá cả chính là thứ chúng tôi không bao giờ thay đổi
Xem bảng giá ECOUNT ERP