MRP
Nếu thiếu nguyên/phụ liệu cần cho sản xuất thì có thể gây ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất.
Nếu sử dụng chức năng MRP thì có thể lên kế hoạch chuẩn bị những nguyên vật liệu cần thiết. Nhờ đó hạn chế việc thiếu nguyên vật liệu và có thể đặt mua nguyên vật liệu vừa đủ cho sản xuất.
Đặc điểm riêng
 • Thông qua kế hoạch sản xuất chuẩn (MPS), liên kết với lịch trình sản xuất được chọn rồi có thể tính toán số lượng và thời gian dự kiến nguyên vật liệu cần.
 • Thông qua kế hoạch vật tư(MRP) rồi có thể thiết lập quy trình đặt mua một cách hệ thống.
  FAQ
  • Có thể tính toán được cần bao nhiêu nguyên/vật liệu để sản xuất thành phẩm không?
   Vâng. Nếu dùng MRP (kế hoạch tiêu thụ nguyên liệu) thì có thể dựa vào kế hoạch sản xuất để tự động tính toán ra thời điểm đặt mua hàng và lượng tiêu hao của nguyên/phụ liệu cần thiết trong sản xuất.
  • Số lượng tiêu thụ của nguyên/phụ liệu cần thiết cho kế hoạch sản xuất được tính toán dựa vào tiêu chuẩn nào?
   Dựa vào tiêu chuẩn BOM của từng thành phẩm, có thể xem xét đến số lượng chưa nhập kho, số lượng tồn kho an toàn, thời gian huy động...để lập kế hoạch tiêu thụ nguyên vật liệu.
  • Có thể tạo ra nhiều đơn mua hàng dựa vào MRP không?
   Vâng. Kế hoạch đặt mua hàng được lập ra tự động dựa trên nền tảng MRP đã tính toán được và sau đó có thể dễ dàng tạo được cả đơn mua hàng.
  • Tùy vào tình hình mà BOM của một thành phẩm được tạo ra khác nhau. Vậy có thể lập kế hoạch tiêu thụ nguyên liệu căn cứ vào BOM khác nhau đó không?
   Đương nhiên rồi. Nếu bạn đăng ký sẵn nhiều BOM trong một thành phẩm thì khi tạo MRP, từ đó bạn có thể chọn BOM để áp dụng nên có kế hoạch tiêu thu nguyên/phụ liệu theo từng phiên bản BOM để tạo đơn mua hàng.
  • Có thể kiểm tra một lượt số lượng đặt hàng cần thiết theo từng ngày, từng mặt hàng không?
   Vâng. Bạn có thể kiểm tra một lượt kế hoạch đặt hàng đã xét đến ngày giao hàng và thời gian huy động theo từng mặt hàng, từng ngày.
  • Khách hàng/nhà cung cấp của chúng tôi không nhận đặt hàng nếu một lần không đặt hơn số lượng 100. Vậy khi tạo MRP (kế hoạch tiêu thụ nguyên liệu) có thể phản ánh số lượng mua hàng tối thiểu để lên kế hoạch không?
   Đương nhiên rồi. Khi bạn áp dụng đơn vị mua hàng tối thiểu lúc tạo MRP để xác định số lượng đơn đặt hàng thì có thể phản ánh được số lượng mua hàng tối thiểu theo từng mặt hàng.
  • Có thể kiểm tra một lượt lượng tồn kho dự kiến theo ngày không?
   Vâng. Nếu tạo MRP thì có thể kiểm tra được một lượt tồn kho dự tính theo từng ngày.
  • Thời gian huy động để nhập khẩu một số nguyên/vật liệu khá lâu, vậy có thể phản ánh nội dung đó ra sao?
   Nếu bạn cài đặt sẵn thời gian huy động cho từng mặt hàng thì bạn có thể phản ánh thời gian tương ứng đó khi tạo MRP.
  Tính năng quan trọng
  • Liên quan với kế hoạch sản xuất chuẩn (MPS)
   • Có thể cập nhật lịch trình sản xuất thành phẩm thông qua kế hoạch sản xuất tiêu chuẩn của Ecount(MPS).
   • Xem xét lịch trình sản xuất và có thể nhập nguyên vật liệu cần thiết trong quá trình sản xuất theo từng giai đoạn.
   • Cho dù người dùng không tính toán riêng biệt thì cũng được tự động tính toán định mức nguyên vật liệu theo tiêu chuẩn kế hoạch sản xuất.
  • Thu thập kế hoạch thông qua tính toán tự động
   • Có thể tự do áp dụng như thời gian cung ứng, tồn kho an toàn theo tiêu định mức nguyên vật liệu (BOM) là có thể đánh giá được số lượng và thời gian cung ứng phụ liệu,vật tư.
   • Tính toán số lượng cần, dự kiến nhập kho, lượng định mức từng ngày của nguyên/phụ liệu sẽ đưa vào sản xuất bằng chương trình tự động.
   • Kế hoạch mua được tự động cập nhật trên tiêu chuẩn của định mức nguyên vật liệu đã được thiết lập trước đó.
   • Có thể tạo đơn đặt mua thông qua tính năng liên kết với kế hoạch mua hàng đã tạo trước đó.
  MRP