Đơn hàng sản xuất
Nếu hàng thành phẩm và quy trình sản xuất đa dạng thì phải quản lý có hệ thống để không bị sơ sót trong công việc.
Nếu vận dụng chỉ thị sản xuất(đơn hàng sản xuất) trong Ecount ERP thì có thể nắm bắt dễ dàng tình hình tiến hành sản xuất theo từng quy trình.
Đặc điểm riêng
 • Có thể quản lý tất cả quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn đơn hàng sản xuất.
 • Có thể liên kết với công việc khác và làm thành đơn hàng sản xuất dễ dàng, có thể tiến hành công việc tồn kho khác trên nền tảng đơn hàng sản xuất.
 • Cung cấp báo cáo đa dạng có thể nắm bắt trực tiếp quy trình sản xuất.
  FAQ
  • Có thể ra chỉ thị sản xuất trong dòng sản xuất không?
   Vâng. Bạn có thể dùng đơn sản xuất để đưa ra lệnh sản xuất cho từng quy trình đối với mặt hàng cần sản xuất.
  • Có thể đưa ra lệnh sản xuất và tìm hiểu về tình hình của số lượng được sản xuất không?
   Có thể được. Bạn có thể kiểm tra được cùng lúc số lượng hàng chưa sản xuất và tình hình sản xuất theo từng quy trình sản xuất.
  • Có thể tìm hiểu và xem một lượt tình hình sản xuất được không?
   Bạn có thể tra cứu về tồn kho hiện có và ngày được sản xuất tại menu [Tình hình tiến hành đơn SX].
  • Có thể tạo BOM và ra lệnh sản xuất đối với bán thành phẩm cần thiết khi sản xuất thành phẩm hay không?
   Khi tạo đơn sản xuất, thông qua việc nhập thành phẩm và áp dụng BOM, bạn có thể cho nhập tự động bán thành phẩm cần thiết trong sản xuất.
  • Khi sản xuất cho đơn bán hàng, cần phải nhập lại một lần nữa cho những thành phẩm đã nhập sẵn trong đơn bán hàng hay sao?
   Không phải vậy. Khi nhập đơn sản xuất bạn có thể tải dữ liệu đơn bán hàng đã tạo sẵn để nhập.
  • Có thể tạo BOM với nhiều phiên bản rồi yêu cầu sản xuất bằng phiên bản mình cần không?
   Khi tạo đơn sản xuất bạn có thể đăng ký sẵn phiên bản BOM mình muốn thông qua việc nhập phiên bản BOM.
  • Khi nhập Đơn sản xuất có thể đính kèm các bản vẽ hay không?
   Khi tạo đơn sản xuất bạn có thể đính kèm thêm file như bản vẽ...
  • Có thể đưa ra lệnh sản xuất và kiểm tra xem có sản xuất theo đúng BOM hay chưa được không?
   Tại menu [Tình hình tiêu hao chuẩn và tiêu hao thực tế] bạn có thể so sánh và kiểm tra được số lượng tiêu hao tiêu chuẩn và tiêu hao thực tế.
  • Có thể nhập kết quả sản xuất dễ dàng không?
   Khi nhập phiếu sản xuất bạn có thể tải dữ liệu đơn sản xuất lên để nhập theo từng quy trình cho dễ.
  • Khi đưa ra lệnh sản xuất, có thể gửi lệnh sản xuất theo từng quy trình sản xuất/người thực hiện phải không?
   Đơn sản xuất được xử lý tự động theo từng quy trình và bạn có thể nhập thông tin người phụ trách vào để quản lý.
  • Có thể truyền đạt về cách hoạt động hay lưu ý sản xuất theo từng quy trình phải không?
   Bạn có thể ghi thêm các nội dung muốn truyền đạt thông qua chức năng thiết lập thêm hạng mục hoặc sử dụng ô ghi chú có trong đơn sản xuất.
  • Có rất nhiều thiết bị, vậy có thể đưa ra lệnh sản xuất theo từng sản phẩm không?
   Vâng. Bạn có thể đăng ký mặt hàng sản xuất theo sản phẩm và gửi lệnh sản xuất tương ứng.
  • Có thể đưa ra lệnh sản xuất theo từng sản phẩm, từng người phụ trách không?
   Vâng. Khi tạo đơn sản xuất bạn có thể đăng ký người phụ trách hay thiết bị rồi gửi lệnh sản xuất.
  • Có thể biết được tình hình tiến hành, quản lý sản xuất theo từng sản phẩm không?
   Nếu bạn sử dụng đơn sản xuất thì có thể kiểm tra được số lượng yêu cầu sản xuất, số lượng sản xuất, số lượng chưa sản xuất của từng sản phẩm
  • Có thể quản lý kết quả sản xuất theo từng người phụ trách không?
   Khi nhập kết quả sản xuất bạn có thể ghi thông tin người phụ trách để sau này có thể tìm hiểu về kết quả sản xuất theo từng người phụ trách.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý quy trình sản xuất đầy hiệu quả
   • Nếu nhập thành phẩm vào chỉ thị sản xuất thì số lượng sản xuất/tiêu hao được tính toán tự động theo chuẩn BOM rồi được phản ánh vào nội dung sản xuất và được phản ánh vào xuất nguyên vật liệu.
   • Để sản xuất một phần bán thành phẩm thì nhập đơn sản xuất theo quy trình cụ thể là có thể tiến hành sản xuất.
   • Trường hợp tồn tại nhiều nhà máy đang thực hiện cùng quy trình thì có thể truyền đơn sản xuất cụ thể thông qua tính năng chỉ định nhà máy sản xuất.
   • Mã vật tư được tiêu hao -cho dù là cùng thành phẩm- nếu khác một phần thì có thể tải xuống đơn sản xuất bằng việc chọn phiên bản BOM đã cài đặt sẵn.
  • Mối liên hệ công việc khác
   • Có thể nhập đơn sản xuất bằng cách áp dụng nội dung đơn bán hàng/đặt hàng đã nhập bên menu bán hàng vào đơn sản xuất.
   • Có thể xây dựng kế hoạch mua hàng bằng cách áp dụng đơn sản xuất để có thể đătj mua đúng vật tư cần vào sản xuất từ menu Mua hàng.
   • Đơn sản xuất đã viết cũng có thể sử dụng SMS,Email,memo,App v.v để truyề cho ngườ phụ trách việc.
   • Ngoài ra, đối với người phụ trách khách hàng gia công thì cũng có thể truyền đơn sản xuất bằng email, fax.
  • Báo cáo đa dạng liên quan sản xuất
   • Có thể kiểm tra tình hình tiến hành sản xuất theo từng ngày, từng mặt hàng,từng kỳ.
   • Có thể kiểm tra tra nội dung từng loại tồn kho dựa vào từng loại theo ở sản xuất và xuất nguyên phụ liệu cho thành phẩm, bán hàng thành phẩm.
   • Cung cấp phiếu đối chiếu lượng thực tế so với lượng sử dụng nguyên vật liệu tiêu biểu.
  Đơn hàng sản xuất