Quản lý chất lượng(QC)
Đây là việc đảm bảo về chất lượng hàng hóa và năng lực cạnh tranh của công ty.
Nếu sử dụng Ecount ERP thì có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp thông qua việc quản lý và cải thiện chất lượng một cách liên tục.
Đặc điểm riêng
 • Có thể tiến hành kiểm tra chất lượng đúng với cấu trúc trong công ty.
 • Sau khi chọn mẫu/tất cả hàng dựa vào mục kiểm tra đã cài đặt cho mỗi mặt hàng thì có thể ghi chú có đạt/không đạt hay không.
 • Vì có thể áp dung nội dung sản xuất,mua hàng rồi tiến hành kiểm phẩm nên có thể kiểm tra mà không sơ sót.
 • Có thể xem kết quả kiểm phẩm bằng báo cáo theo hình thức đa dạng.
  FAQ
  • Có thể in ra bảng kết quả quản lý chất lượng không?
   Nếu bạn ghi dữ liệu kiểm tra chất lượng thì có thể in ra bảng kết quả quản lý chất lượng tự động.
  • Có thể nhập thông tin chi tiết về chất lượng rồi quản lý không?
   Bạn trực tiếp thiết lập chi tiết chất lượng mình muốn thì khi quản lý chất lượng, bạn có thể nhập và quản lý bằng nhiều hình thức đa dạng.
  • Có thể tra cứu chi tiết quản lý chất lượng bằng hình thức báo cáo không?
   Tại menu [Tình hình kiểm soát chất lượng] bạn có thể thiết lập mẫu biểu với hình thức báo cáo mình muốn.
  • Có thể cài đặt hạng mục kiểm tra mình muốn để quản lý kiểm tra chất lượng không?
   Bạn có thể thiết lập đa dạng nhiều hạng mục kiểm tra rồi nhập và quản lý chúng.
  • Tôi muốn tự động tiến hành kiểm tra chất lượng khi hàng hóa được nhập kho.
   Bạn dùng tính năng [Tạo phiếu mới] thì có thể thiết lập cho các thông tin như nguyên vật liệu & thành phẩm đã nhập vào lúc nhập kho mua hàng/sản xuất sẽ được nhập tự động vào menu [Tự động yêu cầu Kiểm tra chất lượng].
  • Có thể tải nội dung đã nhập ở nơi khác lên để tiến hành kiểm tra chất lượng không?
   Bạn có thể tải các chi tiết đã nhập trong phiếu khác lên để nhập tự động khi tạo phiếu kiểm tra chất lượng.
  • Có thể quản lý chi tiết kiểm tra chất lượng bằng lấy mẫu không?
   Khi quản lý chất lượng bạn có thể chọn kiểm tra nhiều/lấy mẫu để cài đặt đối tượng kiểm tra chất lượng.
  • Trên Ecount có thể gửi yêu cầu cho đội kiểm tra chất lượng không?
   Bạn sử dụng menu [Tự động yêu cầu Kiểm tra chất lượng] là có thể nhập và yêu cầu kiểm tra chất lượng với các mặt hàng là đối tượng kiểm tra chất lượng.
  • Có thể quản lý số lượng chưa qua kiểm tra trong số những đối tượng kiểm tra chất lượng không?
   Bạn có thể yêu cầu kiểm tra chất lượng và quản lý số lượng còn lại thông qua menu [Tình hình không được kiểm tra].
  • Có thể cho nhập tự động vào phiếu khác dựa trên số lượng đã kiểm tra chất lượng không?
   Bạn có thể dựa vào số lượng đã nhập làm nội dung kiểm tra chất lượng tại màn hình [Danh sách kiểm tra chất lượng] để tạo một phiếu khác.
  • Công ty tôi có thể trực tiếp cài đặt về báo cáo và cách kiểm tra chất lượng hay không?
   Người dùng có thể tự do tùy chỉnh phương thức kiểm tra, loại hình kiểm tra theo nhu cầu của mình và có thể thiết lập mẫu biểu tại [Tình trạng kiểm tra chất lượng].
  • Có thể yêu cầu quản lý chất lượng đối với mặt hàng đã hoàn tất sản xuất (hoặc mua hàng) không?
   Trường hợp của mặt hàng đã được chọn yêu cầu kiểm tra chất lượng thì tự động tạo được [Đơn yêu cầu kiểm tra chất lượng] khi tiến hành mua hàng hoặc sản xuất.
  • Có thể kiểm tra kết quả kiểm tra chất lượng trong thời gian thực không?
   Nếu bạn tải dữ liệu của [Tự động yêu cầu Kiểm tra chất lượng] lên để tạo phiếu thì có thể kiểm tra được các chi tiết về mặt hàng chưa được kiểm tra tại màn hình [Tình hình không được kiểm tra].
  • Có thể xử lý hàng lỗi cho những mặt hàng đã được xác định bị lỗi hay không?
   Mặt hàng đã được ghi nhận thành hàng lỗi thì bạn vẫn có thể liên kết với phiếu kiểm kê và sử dụng tùy thuộc vào loại hình trả hàng, bỏ hàng, thay thế hàng...
  • Có thể phân biệt đối với mặt hàng được kiểm tra tất cả và mặt hàng được kiểm tra mẫu hay không?
   Bạn có thể chọn cách kiểm tra hàng lấy mẫu và kiểm tra toàn bộ mặt hàng theo từng đối tượng hàng cần kiểm tra chất lượng.
  • Có thể kiểm tra đối với tồn kho đang trong quá trình quản lý chất lượng không?
   Ecount cho phép bạn kiểm tra được số dư tồn kho theo từng kho-địa điểm. Do đó bạn chỉ cần đăng ký phần quản lý chất lượng thành một kho hàng là được.
  • Có thể quản lý chất lượng theo lô (số sê-ri) không?
   Dù là cùng mặt hàng thì bạn vẫn có thể cấp mã số riêng choi mỗi mặt hàng thông qua chức năng số sê-ri/lô để quản lý lược sử theo từng mã số riêng này.
  • Có thể kiểm tra được mã đơn đặt hàng khi kiểm tra chất lượng không?
   Nếu bạntạo phiếu "Yêu cầu kiểm tra chất lượng" từ đơn bán hàng và dùng nội dung đó để nhập phiếu kiểm ra chất lượng thì tại Danh sách kiểm tra chất lượng bạn có thể kiểm tra được thông tin mã đặt hàng.
  • Có thể in mã vạch đối với mặt hàng đã kiểm tra chất lượng không?
   Mặt hàng đã hoàn tất kiểm tra chất lượng thì có thể in ngay mã vạch từ menu [Danh sách kiểm tra chất lượng].
  Tính năng quan trọng
  • Tối ưu hóa cài đặt quản lý chất lượng
   • Người dùng có thể cài đặt trực tiếp loại giám sát đanng sử dụng trong công ty.
   • Có thể cài đặt loại giám sát,phương pháp kiểm tra và có yêu cầu kiểm tra chất lượng cho từng mặt hàng hay không.
  • Chọn đối tượng kiểm tra chất lượng
   • Có thể tiến hành áp dụng và tiến hành kiểm tra đơn đặt mua, mua hàng, bán hàng, sản xuất đã tạo trước đây.
   • Trường hợp yêu cầu kiểm tra chất lượng của mặt hàng được chỉ định thì đơn yêu cầu kiểm phẩm được tạo tự động khi nhập phiếu mua hàng,sản xuất.
   • Khi nhập kiểm phẩm thì gọi tự động mục Loại kiểm tra cho từng mặt hàng và có thể tiến hành kiểm chất lựng theo từng mục kiểm tra chất lượng.
  • Phương pháp tiến hành kiểm chất lượng
   • Có thể chọn phương pháp kiểm chất lượng như kiểm mẫu, kiểm toàn bộ đối với từng mặt hàng.
   • Chọn tình trạng tiến hành của kiểm chất lượng và có thể xử lý,phán đoán có đạt hay không.
   • Có thể xử lý số lượng không đạt chuẩn theo từng dạng lỗi tại quá trình nhập kiểm tra chất lượng.
  • Báo cáo đa dạng liên quan kiểm tra chất lượng
   • Có thể nắm bắt đạt,không đạt,số lượng cho từng mặt hàng theo loại kiểm tra và phương pháp kiểm tra.
   • Có thể cài đặt và kiểm tra kết quả báo cáo kiểm phẩm theo mong muốn đúng với công việc công ty.
  Quản lý chất lượng(QC)