Quản lý quy trình sản xuất
Nếu muốn gia tăng năng suất sản xuất thì phải kiểm sóat tuyệt đối được những vấn đề phát sinh trong các quy trình.
Ecount ERP là giải pháp tối ưu có thể quản lý tất cả tiến độ và điểu khiển quy trình.
Đặc điểm riêng
 • Có thể quản lý phù hợp với quy trình tiến hành sản xuất trong công ty.
 • Tránh sơ sót ghi chú công việc giữa các quy trình và có thể giảm cường độ công việc của người phụ trách.
 • Hỗ trợ báo cáo đa dạng liên quan với quản lý quy trình như tình hình tiến hành hay là tình hình tiêu thụ thực BOM theo từng quy trình.
  FAQ
  • Có thể kiểm tra được tình hình tiến hành của từng quy trình sản xuất hay không?
   Bạn có thể kiểm tra tình hình sản xuất đã hoàn tất những công đoạn nào và đang ở bước nào, đồng thời có thể kiểm tra một lượt số lượng chưa sản xuất của từng quy trình nữa.
  • Khi nhập kho là 'thùng', còn sản xuất là 'chiếc', vậy có thể sử dụng nhiều đơn vị được không?
   Không chỉ có trường hợp đơn vị của xuất nhập kho khác nhau mà trường hợp có từ 3 đơn vị trở lên cũng quản lý được trên Ecount. Bạn có thể dùng đơn vị mình muốn mỗi khi nhập dữ liệu và vẫn có thể hoán đổi để biểu thị ra đơn vị khác khi kiểm tra tồn kho được.
  • Có thể kiểm tra được tình hình tiến hành sản xuất không?
   Không chỉ có tình hình tiến hành theo từng quy trình mà bạn còn có thể kiểm tra được một lượt tình hình xuất kho nguyên vật liệu nữa.
  • Có thể quản lý được sản xuất gia công không?
   Có thể quản lý được sản xuất gia công và ghi nhân cho các chi phí xuất kho vật liệu và phí gia công.
  • Quản lý nguyên/phụ liệu quá khó khăn. Có thể quản lý dễ dàng hơn không?
   Nếu bạn nhập kết quả sản xuất trên Ecount thì các chi tiết tăng giảm nguyên/phụ liệu đều được phản ánh tự động vào trong thẻ tồn kho.
  • Công ty chúng tôi có nhà máy ở nước ngoài, quy trình còn phức tạp hơn ở Hàn Quốc nữa, vậy có làm được không?
   Có thể được. Chỉ cần có kết nối mạng thì dù ở nước ngoài vẫn có thể dùng Ecount được. Ngoài ra chương trình còn hỗ trợ đa ngôn ngữ nên bạn có thể quản lý tích hợp nghiệp vụ bằng một Ecount cùng với các nhân viên nước sở tại.
  • Tôi muốn tính toán giá thành theo từng quy trình. Có thể làm được không?
   Có thể tính toán ra giá thành chính xác thông qua phân bổ giá thành theo từng quy trình.
  • Có thể quản lý quy trình bằng mã vạch không?
   Có thể được. Khi nhập chi tiết sản xuất theo từng quy trình, bạn có thể dùng mã vạch để quản lý dễ dàng và chính xác hơn.
  Tính năng quan trọng
  • Tối ưu hóa quản lý quy trình sản xuất
   • Có thể đăng ký mà không giới hạn số kho-địa điểm, nhà máy, nhà máy gia công.
   • Có thể kiểm tra tồn kho của nhà máy và kho thông qua báo cáo Tình hình tồn theo kho trên thực tế.
   • Có thể giới hạn để có thể nhập/xem chỉ trong quyền hạn được cho đối với từng người phụ trách của từng nhà máy.
  • Mở rộng hiệu suất công việc
   • Khi tiến hành sản xuất thì quản lý tự động xuất vật tư tồn kho đối với tất cả quy trình tự động.
   • Giảm số lượng nguyên/phụ lliệu vật tư được đưa vào sản xuất theo tiêu chuẩn BOM(Định mức) và tăng hàng thành phẩm.
   • Có thể xử lý xuất kho cho bán thành phẩm và vật tư từ nhà máy đến nhà máy, từ nhà máy vào kho.
  • Báo cáo sản xuất đa dạng
   • Đối chiếu kết quả thực đã sản xuất thực tế với nội dung đã yêu cầu làm là có thể nắm bắt dễ dàng tình hình tiến hành sản xuất theo từng quy trình.
   • Có thể đối chiếu số lượng tiêu hao thực tế với số lượng tiêu hao dự đoán theo tiêu chuẩn BOM nên có thể kiểm tra sự chênh lệch hiệu suất của từng quy trình.
   • Vừa ủy thác cho nhà máy gia công vừa có thể kiểm tra tình hình khoản phải trả cho khách hàng gia công.
  Quản lý quy trình sản xuất