TÍNH NĂNG

Quản Lý Quy Trình Sản Xuất

Bạn có thể quản lý việc sản xuất theo luồng công việc của công ty bạn.
  • Tồn kho có thể được quản lý theo kho bãi, nhà máy, đơn vị gia công,
  • và nhiều nơi khác, nơi mà nguyên liệu, quy trình và thành phẩm được sản xuất.
Bạn có thể quản lý việc sản xuất theo luồng công việc của công ty bạn.
Bạn có thể ngăn chặn được việc bỏ lỡ cơ hội kinh doanh và giảm thiểu công việc phụ trách của từng người.
  • Quy trình công việc sản xuất dựa trên định mức của mặt hàng , từ đó bạn có thể ngăn chặn những sai phạm hoặc sai sót của dữ liệu
  • Dễ dàng loại bỏ hoặc trung chuyển nguyên liệu từ một nhà máy đến một nơi khác hoặc giữa 2 kho với nhau.
  • Thực hiện quy trình sản xuất của sản phẩm và mặt hàng được lắp ráp nhằm cắt giảm lượng tiêu thụ vượt mức bởi vì chúng đang được làm ra và cập nhật tự động vào tồn kho của bạn.
Bạn có thể ngăn chặn được việc bỏ lỡ cơ hội kinh doanh và giảm thiểu công việc phụ trách của từng người.