TÍNH NĂNG

Làm thế nào để chọn một phần mềm quản lý sản xuất tốt?
Tôi có thể áp dụng vào quy trình của doanh nghiệp?
Câu trả lời là ở đây. ECOUNT
Để bắt đầu Quản lý Sản Xuất Hiệu Quả. Bắt đầu với Quản lý Tồn Kho
Không thể bàn về Quản lý Sản Xuất mà thiếu Quản lý Tồn Kho.
Điểm bắt đầu cho Quản lý Sản Xuất là Quản lý Tồn Kho bằng Định mức Nguyên Vật Liệu.

Từ đó ECOUNT thể hiện nhập xuất tồn kho tự động,
và có thể theo dõi Tồn Kho và Quản lý chỉ bằng một lần nhập dữ liệu.
Từ trụ sở đến chi nhánh văn phòng, ECOUNT đảm nhận đầy đủ trách nhiệm.
Sự phối hợp giữa các nhân viên là yếu tố quan trọng mà trong Quản lý Sản Xuất các văn phòng,
nhà máy, dù gần hay xa, phải thực hiện cùng lúc.

ECOUNT cung cấp không giới hạn người dùng và mỗi người dùng được thiết lập đặc trưng riêng,
và với nền ERP trên nền tảng web, tất cả nhân viên dễ dàng giao tiếp
và phối hợp làm việc để đạt nhiệm vụ tốt hơn.
Đơn Hàng Sản Xuất, chìa khóa của Quản lý Sản Xuất
Nếu bạn phải nhập từng dòng chi tiết mặt hàng tiêu thụ và sản xuất vào phần mềm
việc đó không khác gì bạn viết tay vào sổ.

Tự động nhập chi tiết sản xuất dựa trên Đơn Hàng
Sản Xuất và tình trạng nhập xuất kho sẽ thật dễ dàng trong tầm tay.
Tính giá, chỉ tiêu đánh giá cho Hiệu Quả Sản Xuất
Để cắt giảm chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận,
quản lý phí hiệu quả là điều tất yếu.

Tự động tính toán ngay cả những công thức tính giá phức tạp nhất dựa trên nhu cầu của công ty,
giúp bạn tìm ra sự hiệu quả năng suất sản xuât.
Đảm bảo Năng lực cạnh tranh, Quản lý Chất Lượng
Quản lý sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất với tính năng Quản Lý Hàng Lỗi.
Quy trình Quản Lý Chất Lượng chính xác là điều tất yếu trong việc phân tích, đánh giá Thành Phẩm.

Quản lý quy trình Quản Lý Chất Lượng giúp giảm thiểu số lượng hàng lỗi,
và theo dõi số lượng xuất kho là hoàn toàn có thể làm được trên ECOUNT
Có rất nhiều điều ẩn giấu trong cụm từ "Quản Lý Sản Xuất"
Bạn nên quản lý tất cả các phần của sản xuất và biết rõ vòng làm việc của quản lý sản xuất thật chính xác,
từ kho đến chuyển kho nguyên liệu/nguyên liệu phụ và xa hơn nữa là quy trình kế toán.

Hãy tìm hiểu thêm ECOUNT có thể cung cấp bạn những gì ngay bây giờ.
Bạn sẽ thấy sẽ phù hợp với doanh nghiệp bạn.
Tất cả tính năng thay đổi
Chỉ có giá 1.000.000 tháng là không thay đổi
Giá cả chính là thứ chúng tôi không bao giờ thay đổi
Xem bảng giá ECOUNT ERP