Quản lý nhà máy gia công
Các bạn đang quản lý tồn kho đã xuất đến nơi gia công như thế nào ?
Có thể quản lý quy trình sản xuất ở đối tác gia công đầy hiệu quả bằng Ecount ERP.
Đặc điểm riêng
 • Quản lý tốt công đoạn thuê gia công ngoài .
 • Có thể trao và nhận nội dung giao dịch theo thời gian thực thông qua hệ thống đặt hàng online.
  FAQ
  • Có thể kiểm tra được tình hình tiến hành sản xuất và số lượng tồn kho của nhà máy gia công không?
   Có thể được không chỉ vậy mà bạn có thể quản lý tích hợp các chi tiết sản xuất và tồn kho của cả nhà máy gia công nữa.
  • Người phụ trách công ty gia công có thể truy cập vào Ecount không?
   Có thể được. Ecount không giới hạn người dùng. Bạn có thể cung cấp ID cho người phụ trách của công ty gia công và cấp quyền để họ chỉ có thể truy cập đến một số màn hình nhất định thôi.
  • Có thể quản lý chi phí gia công không?
   Khi nhập chi tiết sản xuất gia công, có thể áp dụng được đơn giá gia công. Đồng thời có thể phản ánh tự động chi phí gia công vào báo cáo và khi tính toán giá thành sau này có thể bao gồm cả phí gia công này nên góp phần giúp kiểm tra lợi nhuận chính xác.
  • Có thể gửi thông báo cho người phụ trách công ty gia công khi xuất kho nguyên vật liệu không?
   Có thể được. Nếu bạn cấp Ecount ID cho người phụ trách công ty gia công thì có thể gửi cảnh báo đi tự động được khi xuất kho NVL đến nhà máy gia công tương ứng.
  • Trên thực tế không thể cấp quyền nhập liệu cho công ty gia công, có cách nào khác không?
   Nếu công ty gia công không thể trực tiếp nhập các chi tiết sản xuất thì người phụ trách trụ sở chính có thể nhập và quản lý luôn các nội dung sản xuất phát sinh từ nhà máy gia công.
  • Chúng tôi có rất nhiều công ty gia công, và không thể để lộ các thông tin sản xuất được nhập trên Ecount cho các công ty gia công này.
   Khi cấp Ecount ID cho công ty gia công, bạn có thể cài đặt để họ chỉ tra cứu được dữ liệu liên quan của bản thân. Trường hợp này bạn có thể giới hạn việc truy cập đến tất cả chi tiết như sản xuất, tồn kho của các công ty khác.
  • Có hạn chế về ID cấp cho người phụ trách công ty gia công không? Tôi thắc mắc không biết có hạn chế gì trong hệ thống đặt hàng trực tuyến ngoài ERP không?
   Ecount không phát sinh thêm phí gì khi thêm người dùng. ERP ID và ID của hệ thống đặt hàng trực tuyến đều không giới hạn.
  • Chúng tôi gia cho nhà mày gia công rồi xử lý sản xuất, vậy trên ERP cũng có thể áp dụng được?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể quản lý cho bao gồm quy trình gia công vào quy trình sản xuất của công ty và có thể quản lý được tồn kho của nhà máy gia công.
  • Có thể gửi Đơn sản xuất xuống cho nhà máy gia công không?
   Có thể được. Bạn có thể tạo đơn sản xuất để gửi cho nhà máy gia công rồi gửi ngay qua E-mail cho họ.
  • Có thể biết được tình hình tiến hành sản xuất trong nhà máy gia công không?
   Nếu bạn cung cấp tài khoản Ecount cho người phụ trách công ty gia công thì họ có thể trực tiếp nhập và kiểm tra được tình hình sản xuất trong thời gian thực.
  • Tôi muốn tìm hiểu về số lượng sản xuất nhưng không thể biết được chính xác về quy trình của nhà máy gia công. Có cách nào sử dụng ERP không?
   Dù trên thực tế quy trình gia công có nhiều công đoạn đi nữa thì khi quản lý bằng Ecount, nếu bạn tích hợp chúng lại thành một quy trình thì vẫn có thế quản lý đơn giản đối với toàn bộ chi tiết sản xuất.
  • Nếu cấp ID hệ thống đặt hàng trực tuyến cho nhà máy gia công thì có thể kiểm tra được tất cả dữ liệu phải không?
   Tài khoản trong của hệ thống đặt hàng trực tuyến bạn cũng có thể thiết lập được quyền hạn. Bạn hoàn toàn có thể giới hạn cho phép tài khoản được quyền truy cập đến toàn bộ dữ liệu hay chỉ được phép tiếp cận một số dữ liệu cần thiết.
  • Những nội dung đã nhập trên hệ thống đặt hàng trực tuyến có thể kiểm tra được ngay trên mã của công ty tôi không?
   Những phiếu mà công ty gia công đã nhập vào hệ thống đặt hàng trực tuyến bạn có thể kiểm ra ngay trên Ecount ERP và cũng có thể cho gửi cảnh báo tin nhắn đến người phụ trách khi lưu phiếu.
  • Chi phí gia công, chi phí dịch vụ của nhà máy gia công cũng được bao gồm trong giá thành?
   Bạn có thể phản ánh và kiểm tra các chi phí gia công, chi phí dịch vụ phát sinh từ nhà máy gia công trong giá thành.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý đơn vị gia công
   • Nếu bao gồm nhà máy gia công vào quy trình trong công ty để quản lý nhập/xuất kho thì có thể kiểm tra tình hình tiến hành sản xuất theo thời gian thực tế.
   • Khi nhận hàng giao từ đơn vị gia công thì có thể quản lý chi phí gia công và chi phí nguyên vật liệu.
   • Có thể quản lý quy trình từ lúc đặt mua hàng cho đến nhập kho và đến khi thanh toán trên hệ thống.
  • Quản lý gia công thông qua hệ thống đặt mua ( nhập kho ) online
   • Có thể cấp ID cho đơn vị gia công để có thể sử dụng hệ thống online cho việc yêu cầu xuất nguyên vật liệu.
   • Nếu nhập nội dung xuất nguyên vật liệu và nội dung nhập kho trên ERP thì,
    đơn vị gia công có thể kiểm tra tình hình biến động kho và xuất nguyên vật liệu thông qua hệ thống đặt mua online.
   • Đơn vị gia công thông qua hệ thống đặt mua online thì có thể kiểm tra tình hình tồn kho hoặc là xem sổ giao dịch.
  Quản lý nhà máy gia công