TÍNH NĂNG

Lịch trình kế hoạch sản xuất

Bạn có thể thiết lập một kế hoạch sản xuất dựa trên lược sử đặt hàng và kế hoạch bán hàng.
  • Khi bạn tạo ra một kế hoạch sản xuất cơ sở, bạn có thể lựa chọn đơn hàng hoặc kế hoạch bản hàng như một kế hoạch sản xuất mục tiêu.
  • Quyết định nếu bạn muốn áp dụng hàng tồn kho an toàn khi lên kế hoạch sản xuất.
  • Dễ dàng áp dụng và lên kế hoạch cho những ngày nghỉ trên lịch trình kế hoạch sản xuất.
Bạn có thể thiết lập một kế hoạch sản xuất dựa trên lược sử đặt hàng và kế hoạch bán hàng.
Bạn có thể kiểm tra tổng số kế hoạch sản xuất theo ngày trong một nháy mắt.
  • Khi bạn tạo một kế hoạch sản xuất cơ sở, bạn có thể tự động nhìn thấy lịch trình sản xuất cho từng mặt hàng theo ngày.
  • Số lượng sản xuất được tính toán dựa trên thời gian cung ứng của mặt hàng.
  • Bạn cũng có thể điều chỉnh kế hoạch bất cứ lúc nào dựa trên sự cập nhật và các sự lựa chọn cho kế hoạch.
Bạn có thể kiểm tra tổng số kế hoạch sản xuất theo ngày trong một nháy mắt.