Thiết kế BOM
Quản lý BOM (định mức) giúp dự trù được số lượng nguyên vật liệu cần thiết cho các kế hoạch sản xuất, cũng như hạn chế được việc thất thoát nguyên vật liệu.
Đặc điểm riêng
 • Thông qua BOM(Bill of Material) thì có thể quản lý số lượng của nguyên phụ liệu cần cho việc sản xuất thành phẩm.
 • Tính toán định mức giúp dự trù được số lượng nguyên vật liệu cần thiết cho mỗi đơn hàng sản xuất.
 • Có thể phân tích chênh lệch năng suất giữa định mức và tình hình thực tế.
 • BOM đã đăng ký trở thành mặc định trong quản lý tồn kho sản xuất vì được liên kết với tính năng khác.
  FAQ
  • Có thể tạo BOM cho từng quy trình sản xuất không?
   Có thể được. Vì có thể tạo BOM theo quy trình tối đa đến 30 giai đoạn nên bạn có thể quản lý sản xuất chi tiết.
  • Nếu tạo BOM rồi nhập phiếu sản xuất thì sẽ xem được giá thành thành phẩm phải không?
   Bạn chỉ cần nhập tốt các dữ liệu mua hàng, sản xuất, bán hàng thì Ecount sẽ tính toán tự động từ giá thành cho đến lợi nhuận dựa vào tiêu chuẩn BOM bạn đã tạo.
  • Nếu muốn quản lý sản xuất bắt buộc phải cài đặt BOM phải không?
   Không phải vậy. Dù không thiết lập BOM thì vẫn có thể nhập chi tiết tiêu hao và sản xuất để quản lý được.
  • Thành phẩm rất nhiều, vậy phải đăng ký từng BOM hay sao?
   Ecount cho phép tải lên hàng loạt dữ liệu BOM bằng excel nên trường hợp có nhiều thành phẩm vẫn có thể dễ dàng đăng ký BOM.
  • Tuy cùng là một thành phẩm nhưng đôi khi lại được cấu tạo từ nhưng bản BOM khác nhau. Trường hợp này thì quản lý ra sao?
   Bạn có thể đăng ký nhiều BOM trong một thành phẩm nên khi nhập phiếu sản xuất bạn có thể chọn để dùng phiên bản BOM mình muốn.
  • Nếu đơn vị của mặt hàng được sản xuất và đơn vị mặt hàng tiêu hao khác nhau thì làm sao?
   Bạn không cần lo về vấn đề này. Vì có thể tạo BOM không phụ thuộc vào đơn vị là gì nên bạn chỉ cần đăng ký tốt phần số lượng hoán đổi theo từng đơn vị là có thể quản lý không gặp trở ngại gì.
  • Có thể tính trước định mức nguyên liệu cần dùng trước khi sản xuất không?
   Có thể được. Do có màn hình tính toán tự động ra số lượng tiêu hao tương ứng nếu bạn nhập số lượng sản xuất vào nên bạn có thể dự tính trước lượng tiêu hao cần thiết.
  • Chỉ sau khi đăng ký trong BOM thì mới quản lý sản xuất được?
   Không phải vậy. Trường hợp nguyên/phụ liệu tiêu hao dùng vào sản xuất bị khác đi do phát sinh mất mát trong quá trình sản xuất thì bạn có thể thay đổi thành lượng tiêu hao thực tế để áp dụng.
  • Mỗi thành phẩm đều có BOM tương tự nhau. Có cách nào để thiết lập BOM được dễ dàng không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể sao chép BOM để dùng nên chỉ cần sao chép BOM đã đăng ký sẵn và thay đổi chút ít nội dung rồi đăng ký lên là được.
  • Công ty tôi có các giai đoạn giữa rất nhiều quy trình, có thể quản lý dược không?
   Có thể được. Trên Ecount không giới hạn số lượng mặt hàng và có thể áp dụng đến 30 quy trình sản xuất. Bạn có thể quản lý không có vấn đề gì dù có nhiều quy trình và nhiều loại bán thành phẩm.
  • Có màn hình nào có thể so sánh được số lượng đã sản xuất thực tế và số lượng được đăng ký trong BOM hay không?
   Chúng tôi cung cấp báo cáo cho phép kiểm tra được kết quả sản xuất. Bạn có thể sao sánh số lượng tiêu hao chuẩn của BOM và lượng tiêu hao thực tế và kiểm tra số lượng, số tiền chệnh lệch trong một lần.
  • Có quá nhiều màn hình cần phải nhập liệu như Đăng ký BOM, Đơn sản xuất, Xuất kho NVL, Nhập kho TP v.v... không có cách nào để nhập đơn giản hơn sao?
   Nếu sử dụng màn hình Đơn sản xuất bạn có thể nhập liệu dễ dàng. Bạn có thể tải Đơn sản xuất từ màn hình Xuất kho NVL, Nhập kho TP. Nếu bạn tải Đơn sản xuất lên thì số lượng & mặt hàng sản xuất/tiêu hao sẽ được áp dụng tự động nên có thể dễ dàng nhập các chi tiết cần thiết trong quản lý sản xuất.
  Tính năng quan trọng
  • Phương pháp đăng ký BOM
   • BOM là một danh mục nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất ra một thành phẩm.
   • Trường hợp nhiều dữ liệu thuộc BOM sẽ đăng ký thì có thể đăng ký hàng loạt thông qua tính năng tải dữ liệu bằng excel.
   • Có thể sao chép BOM trường hợp có BOM tương tự sẽ đăng ký cho thành phẩm mới.
   • Trường hợp bán thành phẩm/thành phẩm có nhiều loại BOM phải đăng ký thì có thể quản lý bằng phiên bản BOM.
  • Sử dụng tính định mức
   • Có thể dự tính trước nguyên/phụ liệu và số lượng tương ứng cần để sản xuất thành phẩm.
   • Có thể phản ánh định mức thực tế đã xem xét tự động an toàn tồn kho,tồn kho sở hữu v.v tự động vào công việc đặt mua như MRP, kế hoạch đặt mua.
  • Phân tích chênh lệch theo tiêu chuẩn BOM
   • Khi tạo đơn sản xuất thì có thể áp dụng lượng nguyên vật liệu bị tiêu hao thực tế ở nhà máy vào sản xuất.
   • Nếu đã tạo giá thành theo tiêu chuẩn định mức thực tế thì có thể kiểm tra sự chênh lệch thực dựa vào tiêu chuẩn BOM ở Tình hình giá thành thực tế.
   • Thông qua báo cáo như so sánh tình hình tiêu hao nguyên vật liệu,bảng đối chiếu nhập nguyên vật liệu thì có thể kiểm tra chênh lệch nguyên vật liệu đã dùng thực tế.
  • Liên kết với tính năng khác
   • Khi làm kế hoạch mua để sản xuất thì tính toán tự động số lượng của nguyên phụ liệu cần lấy BOM làm chuẩn.
   • Có thể nắm bắt đơn sản xuất,tiến trình tiến hành sản xuất theo từng quy trình theo tiêu chuẩn BOM.
   • Trường hợp đã phát sinh lỗi khi sản xuất hàng thì phân tích BOM là có thể xử lý bỏ hoặc tái sử dụng phụ liệu.
  Thiết kế BOM