TÍNH NĂNG

Định Mức Nguyên Vật Liệu

Định mức nguyên vật liệu ( BOM ) cho phép bạn có thể thiết lập số lượng cần thiết cho việc sản xuất
  • Những định mức nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất 1 mặt hàng thành phẩm được thiết lập bởi nguyên liệu thô và thành phần lắp ráp cùng với Những quy trình đã cài đặt.
  • Việc quản lý tồn kho và sản xuất thì có thể thực hiện thậm chí nếu số lượng nguyên liệu thô đã được tiêu hao.
  • Bạn có thể cài đặt nhiều phiên bản đa dạng cho định mức của một sản phẩm và có thể thay đổi chúng trong quá trình sử dụng.
  • số lượng tồn kho của các loại nguyên liệu thô và Những mặt hàng sản xuất theo quy trình được quản lý tự động theo định mức trong quá trình sản xuất.
Định mức nguyên vật liệu ( BOM ) cho phép bạn có thể thiết lập số lượng cần thiết cho việc sản xuất
Tính toán lượng nguyên liệu cần để cung cấp cho sản xuất là thông tin rất hữu ích
  • Bạn có thể dự đoán danh sách nguyên liệu và số lượng cần có để sản xuất một mặt hàng cụ thể.
  • Tự động tìm ra những yêu cầu thực tế như hàng tồn kho an toàn, số dư tồn kho, khi nào nên đặt hàng, lên kế hoạch sản xuất và những vấn đề khác.
Tính toán lượng nguyên liệu cần để cung cấp cho sản xuất là thông tin rất hữu ích
Bạn có thể phân tích những khác biệt về lợi nhuận, việc này phản ánh thực tế việc thực hiện sản xuất theo từng quy mô.
  • Dễ dàng áp dụng số lượng nguyên liệu thực tế được tiêu thụ trong sản xuất.
  • Thấy được sự khác biệt giữa số lượng nguyên liệu tiêu thụ và số lượng theo định mức.
Bạn có thể phân tích những khác biệt về lợi nhuận, việc này phản ánh thực tế việc thực hiện sản xuất theo từng quy mô.
Định mức tiêu chuẩn được liên kết với những menu khác nhau và trở thành một nền tảng trong việc quản lý hàng tồn kho.
  • Bạn có thể tính toán tự động số lượng nguyên liệu cần cho đơn hàng sản xuất và thấy được tiến độ của từng quy trình xuyên suốt trong chu kỳ sản xuất.
  • Nếu sản phẩm bị lỗi, bạn có thể tái sử dụng các thành phần từ việc hủy bỏ hoặc chiết tách thành phần theo định mức.
Định mức tiêu chuẩn được liên kết với những menu khác nhau và trở thành một nền tảng trong việc quản lý hàng tồn kho.