Hệ Thống Bảng Lương Trực Tuyến

Không còn phải mất quá nhiều thời gian để chuyển phiếu lương của từng nhân viên nữa.
ECOUNT ERP với hệ thống xem phiếu lương trực tuyến sẽ giúp nhân viên tiền lương,
nhân sự dễ dàng để xác nhận phiếu lương.
Công việc đem lại hiệu quả lớn tới hiệu suất công việc.

TÍNH NĂNG

Không dùng phiếu lương giấy
  • Cổng Userpay của ECOUNT cho phép người dùng truy cập trực tuyến phiếu lương của mình.
  • Nhân viên có thể xem tất cả các thông tin về lương cũng như cách tính lương.
Bạn có thể quản lý thuế thu nhập cá nhân của từng cá nhân
  • Trong Userpay, nhân viên có thể in chứng từ tạm tính thuế thu nhập cá nhân và các thông tin liên quan.
  • Trong Userpay, khi nhập các khoản thanh toán cuối năm sẽ được tính thuế TNCN dựa trên công thức đã cài đặt trong hệ thống ERP.
  • Userpay cho phép nhân viên làm việc theo giờ nhập chấm công và kiểm tra tình trạng phê duyệt.