Quản lý lương
Vì luật thuế thường biến động cùng với việc tính lương phức tạp nên đang gây khó khăn trong việc quản lý lương?
Ecout ERP có thể tự động tính lương mỗi tháng.
Đặc điểm riêng
 • Có thể áp dụng vào Ecount cách thức tính lương hiện có trong công ty.
 • Nếu chỉ nhấn nút tính lương thì được tính tự động thu nhập và khấu trừ trên nền tảng đã nhập trước đó.
 • Có thể kiểm tra chi tiết lương bằng hình thức đa dạng.
 • Có thể phản ánh chi tiết lương vào nội dung thuế và kế toán dễ dàng.
  FAQ
  • 4 loại bảo hiểm có tính toán tự động được không?
   Vâng. Nếu bạn nhập chính xác thông tin thuế mặc định của từng nhân viên thì chế độ 4 loại bảo hiểm được tính toán tự động khớp với luật thuế hiện hành.
  • Có thể tạo bảng lương trên Ecount không?
   Vâng. Nếu bạn quản lý lương bằng Ecount thì bảng lương được tạo ra tự động.
  • Có thể đăng ký hạng mục phụ cấp và khấu trừ công ty tôi đang sử dụng hiện tại không?
   Có thể được. Ngoài những hạng mục mặc định, tùy vào nhu cầu bạn có thể thêm được 30 mục cho mỗi loại phụ cấp và giảm trừ để quản lý thêm.
  • Có thể chuyển khoản lương ngay trên Ecount không?
   Có thể được. Bạn có thể tạo được file chuyển lương để có thể chuyển lương từ ngân hàng trực tuyến nên rất dễ thực hiện chi trả lương.
  • Công ty tôi có loại hình công việc bán thời gian, có quản lý được lương của loại công việc này không?
   Có thể được. Chương trình cung cấp màn hình quản lý lương riêng cho nhân viên bán thời gian, nên bạn có thể quản lý các chi tiết lương theo ngày/theo giờ.
  • Có thể tạo và quản lý riêng sổ lương theo từng phòng ban/từng chi nhánh không?
   Vâng. Bạn có thể áp dụng sổ bảng lương để tạo đến 50 sổ lương hàng tháng. Do đặt sổ bảng lương khác nhau theo từng phòng ban/chi nhánh nên bạn có thể quản lý sổ lương riêng lẻ được.
  • Có thể phán ánh thời gian làm việc vào lương không?
   Vâng. Có thể được. Bạn có thể liên kết thời gian làm việc trong hạng mục phụ cấp và có thể tải dữ liệu quản lý thời gian lên từ bảng lương để phản ánh chúng vào trong lương.
  • Có thể tổng hợp lương nhân viên cho những dự án nội bộ không?
   Vâng. Tại màn hình 'Tóm tắt bảng lương' bạn có thể tổng hợp dữ liệu theo dự án tương ứng.
  • Bảng lương đã tạo được truyền đạt cho nhân viên như thế nào?
   Bạn có thể truyền đạt bảng lương qua Email hoặc văn bản, ngoài ra nếu dùng hệ thông tra cứu lương trực tuyến (UserPay) thì mỗi nhân viên có thể đăng nhập vào trang web tương ứng để trực tiếp kiểm tra lương của chính mình.
  • Có thể phản ánh thời gian vào làm/tan sở của nhân viên để tính toán lương phải không?
   Bạn có thể phản ánh thời gian vào làm/tan sở của nhân viên và thực hiện tính toán lương theo ngày/theo giờ dựa trên dữ liệu này để áp dụng vào trong bảng lương.
  • Có thể tính toán thưởng riêng với lương không?
   Bạn có thể tạo bảng lương với loại [tiền thưởng] và có thể tạo tối đa 9 bảng lương tiền thưởng trong 1 tháng cho mỗi số bảng lương.
  • Không tính toán lương bằng Ecount, vẫn có thể tải lên bằng bảng lương đã tạo chứ?
   Vâng. Bạn có thể tải hàng loạt dữ liệu lên bằng excel nên có thể đăng ký các chi tiết lương đã tạo chỉ trong một lần.
  • Có thể quản lý đối với nhân viên thời vụ theo từng nhà máy không?
   Bạn có thể đăng ký nhân viên thời vụ và ghi nhận thời gian làm việc và quản lý đối với thu nhập của nhân viên thời vụ. Đồng thời bạn có thể dùng giá trị phân loại dự án để quản lý lương theo từng nhà máy.
  Tính năng quan trọng
  • Thiết lập khoản thu nhập,khoản khấu trừ
   • Có thể thực hiện thay đổi, thêm các khoản thu thập và khoản khấu trừ một cách tự do.
   • Có thể thiết lập như công thức tính, có đánh thuế không,cách thức chấm công theo từng mục thu thập v.v.
   • Có thể nhập số tiền riêng biệt và có áp dụng hay không đối với mục lương theo từng nhân viên.
   • Có thể tính toán riêng biệt và thanh toán riêng biệt, phân loại, số lần thanh toán lương theo đơn vị dự án,bộ phận.
  • Tính toán tự động lương
   • Có thể tính toán theo tự động lương vì sử dụng thông tin nhân viên đã nhập trước.
   • Liên kết với ghi chép thời gian làm việc là có thể tính toán số tiền thu nhập theo từng giờ/từng ngày một cách hàng loạt.
   • Số tiền khấu trừ bảo hiểm(4 ghi có) và thuế thu nhập được tính toán tự động phù hợp với luật thuế mới nhất.
  • Danh sách chi tiết bảng lương
   • Có thể kiểm tra nội dung chi trả lương thông qua báo cáo đa dạng như sổ bản lương, phiếu lương và bảng cập nhật lương v.v.
   • Có thể hiển thị nội dung chi tiết vì chọn mẫu biểu phiếu lương.
   • Có thể gửi hàng loạt phiếu lương từng người cho tất cả nhân viên qua E-mail.
  • Kết nối chức năng khác
   • Có thể phản ánh nội dung lương đã tính xong sang chứng từ kế toán.
   • Tải file chuyển đổi để chuyển đổi thực tế lương trong ERP rồi chuyển lương.
   • Có thể tiến hành trực tiếp khai báo trên nền tảng chi tiết thanh toán lương.
  Quản lý lương