TÍNH NĂNG

Quản Lý Bảng Lương

Bạn có thể dễ dàng thiết lập công thức và phương pháp tính lương.
 • Bạn có thể dễ dàng thêm hoặc sửa đổi các khoản thu nhập và giảm trừ.
 • Thiết lập các loại hợp đồng, thuế, công thức tính và nhiều hơn nữa.
 • Lựa chọn thiết lập công thức dựa trên lương hoặc các trường dữ liệu khác.
 • Bạn có thể chia bảng lương theo từng bộ phận, từng dự án hoặc từng cá nhân.
Bạn có thể dễ dàng thiết lập công thức và phương pháp tính lương.
Tính toán bảng lương chi với 1 cú nhấp chuột
 • Phúc lợi và các khoản khấu trừ được tính toán tự động dựa trên dựa trên các công thức thiết lập về phụ cấp, thu nhập và giảm trừ.
 • Bạn có thể tính tóan số tiền phụ cấp theo đơn vị thời gian (ngày hoặc giờ) bằng việc liên kết với các dữ liệu chấm công khác nhau.
Tính toán bảng lương chi với 1 cú nhấp chuột
Bạn có thể xem thông tin lương bằng các định dạng khác nhau.
 • Bạn có thể xem lịch sử bảng lương theo các loại báo cáo khác nhau.
 • Hiển thị chi tiết bảng lương trên phiếu lương và có thể thiết lập lại để phù hợp với máy in của bạn.
Bạn có thể xem thông tin lương bằng các định dạng khác nhau.
Tính lương chỉ là sự khởi đầu
 • Dữ liệu về lương có thể dễ dàng hoạch toán vào các báo cáo kế toán.
 • Bạn có thể tải về tất cả các bảng lương để chuyển đổi dữ liệu chỉ bằng 1 tập tin trong trường hợp không có hệ thống ERP.
 • Báo cáo sẽ hiển thị tất cả các khoản khấu trừ thuế nhằm mục đích báo cáo thuế.
Tính lương chỉ là sự khởi đầu