Quản lý thời gian
Mục đích cuối cùng của quản lý thời gian làm việc của nhân viên là phản ánh thu nhập hay tiền lương.
Nếu sử dụng chức năng quản lý thời gian trong Ecount ERP thì có thể quản lý tổng hợp lương và chấm công.
Đặc điểm riêng
 • Có thể thiết lập hệ thống quản lý thời gian làm việc hiện tại trong công ty.
 • Có thể quản lý tổng hợp chi tiết chấm công, số ngày nghỉ, lương.
  FAQ
  • Chúng tôi đang quản lý thời gian làm việc bằng hệ thống ghi dấu vân tay, vậy có liên kết được với Ecount không?
   Có thể được. Bạn có thể tải lên tự động các chi tiết thời gian vào làm/tan sở của Secom, Caps, KT Telecop. Nếu bạn có đang dùng các công ty khác ngoài đó ra thì vẫn có thể tải dữ liệu thời gian vào làm/tan sở về bằng excel rồi đăng ký lên Ecount để quản lý chúng.
  • Không có cách nào khác ngoài nhập từng chi tiết một đối với thời gian làm việc sao?
   Vì có thể tải hàng loạt dữ liệu lên bằng excel nên dữ liệu thời gian làm việc bạn cũng có thể đăng ký một lần bằng excel được.
  • Có cách nào để nhân viên tự ghi nhận thời gian vào làm/tan sở bằng Ecount không?
   Đương nhiên rồi. Bạn có thể cho ghi nhận thời gian vào làm/tan sở khi đăng nhập, đăng xuất trên Ecount.
  • Có thể quản lý được số ngày phép năm còn lại không?
   Bạn có thể cài đặt theo nguyên tắc riêng của công ty mình như cho sử dụng phép năm hay không, áp dụng công thức tính phép năm...để quản lý được ngày phép năm còn lại của từng nhân viên và dễ dàng kiểm tra được chi tiết thông qua nhiều báo cáo đa dạng.
  • Nếu không dùng phê duyệt điện tử và nhân viên gửi thông tin thời gian làm tăng ca hoặc nghỉ phép năm thì có chức năng nào để người phụ trách kiểm tra rồi phản ánh vào sổ sách không?
   Thông qua hệ thống tra cứu lương trực tuyến (UserPay) nhân viên có thể trực tiếp nhập thời gian làm việc vào và người phụ trách có thể kiểm tra những phiếu được tạo thông qua màn hình 'Danh sách thời gian' trên ERP rồi xử lý xét duyệt lần cuối cho nó.
  • Có cách nào kiểm tra được là nhân viên tương ứng đã nhập thời gian vào làm/tan sở từ bên ngoài hay không?
   Vâng. Bạn có thể kiểm tra chi tiết đã nhập thời gian vào làm/tan sở từ IP bên ngoài và cũng có thể kiểm tra được cả ID của chỗ đã nhập nội dung là gì.
  • Có thể tự động tính toán số ngày phép năm được cấp cho nhân viên dựa vào chế độ thời gian làm việc không?
   Có thể được. Căn cứ vào tiêu chuẩn luật lao động, tự động tính toán được số ngày phép năm theo chế độ làm 44 tiếng và 40 tiếng.
  • Có thể tính toán lương dựa vào dữ liệu đã nhập trong phần quản lý thời gian không?
   Mục đích sâu xa của quản lý thời gian là phản ánh phụ cấp lương. Vì vậy, có thể liên kết mã thời gian và phụ cấp lương với nhau để phản ánh chi tiết giờ làm việc vào lương của từng nhân viên.
  • Chúng tôi đang dùng hệ thống Secom, vậy có thể liên kết với Ecount không?
   Vâng. Ngoài Secom còn có thể liên kết với Caps, KT Telecop.
  • Có thể liên kết quản lý thời gian (phép năm) với phê duyệt điện tử không?
   Có thể được. Bạn có thể nhập thời gian làm việc và trình phê duyệt điện tử ngay trên Ecount và chỉ nội dung nào đã được duyệt xong mới cho phản ánh vào quản lý thời gian.
  • Tôi muốn quản lý cả những chi tiết đi trễ, về sớm, có làm được không?
   Có thể được. Ngoài hạng mục phụ cấp/giảm trừ được cung cấp cơ bản trên Ecount, bạn có thể thêm để quản lý thêm 30 hạng mục nữa cho mỗi loại.
  • Tôi muốn xem được một lượt dữ liệu liên quan quản lý thời gian và làm báo cáo gửi phê duyệt.
   Thông qua 'Tổng kết ghi nhận thời gian' và nhiều báo cáo khác bạn có thể kiểm tra và in dữ liệu ra rồi tiến hành phê duyệt cũng được.
  • Việc đi làm trễ cũng phản ánh được vào lương phải không?
   Có thể được. Bạn có thể phản ánh chi tiết giảm trừ như đi trễ bằng số tiền âm trong lương.
  Tính năng quan trọng
  • Thiết lập và quản lý mục thời gian làm việc
   • Có thể cài đặt nguyên tắc quản lý thời gian hiện có trong công ty như tên gọi, số phép năm, thời gian và thứ phản ánh của thời gian làm việc vào Ecount.
   • Có thể tính toán ngày nghỉ căn cứ vào luật lao động từ ngày vào làm đối với từng nhân viên.
   • Có thể kiểm tra dữ liệu làm việc từng nhân viên thông qua báo cáo đa dạng như tình hình số ngày phép còn lại, tình hình chấm công v.v.
   • Nhân viên có thể yêu cầu và nhận phê duyệt trực tiếp.
  • Quản lý tổng hợp giờ vào/ra, thái độ làm việc, lương
   • Có thể xét giờ làm việc một cách tự động như làm quá giờ trên nền tảng ghi chú thời gian vào làm/ra về.
   • Liên kết thời gian làm việc cho mỗi nhân viên vpớ công thức tính lương để tính toán ra bảng lương.
  Quản lý thời gian