Quản Lý Làm Tăng Ca & Nghỉ Phép

Quản lý lý nhân sự và công việc được yêu cầu phải có thể
quản lý thời gian một cách chính xác.
Quản lý thời gian là tiêu chuẩn cho việc tính lương
và là nguyên nhân của sự tăng hiệu quả công việc.

TÍNH NĂNG

Bạn có thể sắp xếp các loại hình chấm công phù hợp với công ty.
  • Bạn có thể thiết lập các loại hình chấm công riêng như ngày làm việc, số ngày thực tế làm việc, ngày nghỉ và 1 số loại hình khác.
  • Bạn có thể dễ dàng phân công số ngày nghĩ của mỗi nhân viên.
  • Kiểm tra từng nhân viên theo các báo cáo khác nhau như báo cáo số ngày thực tế làm việc và số ngày nghỉ còn lại.
Mục đích cuối cùng của quản lý chấm công là quản lý lương
  • Việc liên kết giữa chấm công và tính lương để ghi nhận chấm công và thanh toán cho nhân viên.
  • Có thể tự động tính số giờ tăng ca và làm việc ngoài văn phòng dựa trên quản lý chấm công của ECOUNT.