TÍNH NĂNG

Quản Lý Làm Tăng Ca & Nghỉ Phép

Bạn có thể sắp xếp các loại hình chấm công phù hợp với công ty.
  • Bạn có thể thiết lập các loại hình chấm công riêng như ngày làm việc, số ngày thực tế làm việc, ngày nghỉ và 1 số loại hình khác.
  • Bạn có thể dễ dàng phân công số ngày nghĩ của mỗi nhân viên.
  • Kiểm tra từng nhân viên theo các báo cáo khác nhau như báo cáo số ngày thực tế làm việc và số ngày nghỉ còn lại.
Bạn có thể sắp xếp các loại hình chấm công phù hợp với công ty.
Mục đích cuối cùng của quản lý chấm công là quản lý lương
  • Việc liên kết giữa chấm công và tính lương để ghi nhận chấm công và thanh toán cho nhân viên.
  • Có thể tự động tính số giờ tăng ca và làm việc ngoài văn phòng dựa trên quản lý chấm công của ECOUNT.
Mục đích cuối cùng của quản lý chấm công là quản lý lương