Quản lý cửa hàng/chi nhánh

Nếu sử dụng Ecount thì có thể quản lý tổng hợp dễ dàng nhiều cửa hàng, đại lý, nơi phân phối.
Đặc điểm riêng
 • Có thể kiểm tra tồn kho của nhiều cửa hàng ở tại công ty thực tế.
 • nhập trực tiếp nội dung nhập/xuất kho ở từng cửa hàng và có thể phân tích dữ liệu theo từng cửa hàng.
 • Chỉ nhập dữ liệu đối với cửa hàng của mình quản đối với từng người phụ trách và có thể kiểm tra.
 • Cung cấp tính năng bán hàng nhanh phù hợpvới người dùng ở cửa hàng bán lẻ.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý tổng hợp từng cửa hàng
   • Có thể kiểm tra trực tiếp như số lượng tồn kho, danh sách mặt hàng từng cửa hàng ở tình hình tồn kho theo kho.
   • Nếu nhập nội dung nhập/xuất kho tại cửa hàng thì tại trụ sở có thể xem tồn kho cửa hàng thực tế.
  • Kiểm tra tồn kho theo từng cửa hàng
   • Chỉ định kho (cửa hàng) ở tất cả menu có liên quan với xuất nguyên vật liệu tồn kho là có thể nhập vào.
   • Có thể kiểm tra và phân tích tất cả nội dung có liên quan với xuất kho nguyên vật liệu như bán hàng, mua hàng, lưu thông hàng hóa theo từng cửa hàng.
   • Khi di chuyển tồn kho thì sẽ tự động tăng giảm hàng giữa các kho là có thể chặn sơ sót ghi nhận.
  • Quyền hạn kết nối cửa hàng cho từng người phụ trách
   • Có thể cài đặt để có thể chỉ quản lý cửa hàng cụ thể cho từng người phụ trách.
   • Có thể cài đặt để người phụ trách có thể quản lý nhiều cửa hàng thông qua tính năng cài đặt nhóm kho(cửa hàng).
  • Tính năng Bán hàng nhanh
   • Cung cấp tính năng bán hàng nhanh để kết hợp sử dụng ở cửa hàng mà thường xuyên xuất kho thành phẩm.
   • Nhận biết thông tin mặt hàng bằng mã vạch và có thể xử lý nhập và xuất kho cùng một lúc là có thể sử dụng bằng hình thức tương tự với POS.
   • Chuyển chi tiết bán hàng đã nhập tại Bán hàng nhanh vào Ecount là có thể kiểm tra dễ dàng tình hình nhập/xuất tồn ho của từng cửa hàng.
  Quản lý cửa hàng/chi nhánh
  Nhận tư vấn miễn phí ngay nếu bạn còn thắc mắc!
  028-3837-3100