TÍNH NĂNG

Quản Lý Cửa Hàng

Kiểm tra tồn kho của các cửa hàng và các chi nhánh trong 1 khoảng thời gian cụ thể.
  • Có thể thấy được danh sách các mặt hàng hiện có trong mỗi cửa hàng, Số lượng tồn kho và nhiều hơn thế nữa trong Số dư tồn kho theo báo cáo địa điểm.
  • Nếu nhập chi tiết tăng/giảm của mỗi tồn kho, hệ thống sẽ phản ảnh Tình trạng tồn kho thực tế vì vậy bạn có thể theo dõi tồn kho khả dụng một cách nhanh chóng từ văn phòng chính.
Kiểm tra tồn kho của các cửa hàng và các chi nhánh trong 1 khoảng thời gian cụ thể.
Có thể nhập và xem nghiệp vụ nhập và xuất của kho theo từng cửa hàng.
  • ECOUNT ERP được thiết kế cho những vấn đề liên quan đến Kho hoặc địa điểm trong tất cả menu liên quan đến số dư.
  • Biến động tồn kho được theo dõi giữa các cửa hàng vì vậy bạn có thể ngăn chặn việc thất thoát số lượng tồn kho.
  • Có thể kiểm tra và phân tích tất cả các nội dung liên quan đến số lượng tồn kho như Bán hàng, Mua hàng, Vận chuyển hàng và hơn thế nữa theo kho.
Có thể nhập và xem nghiệp vụ nhập và xuất của kho theo từng cửa hàng.
Sử dụng thuận tiện khi tồn kho biến động thường xuyên
  • Cung cấp cho các cửa hàng của bạn với 1 menu Bán hàng thích hợp với quản lý sản phẩm mà thường phải vận chuyển đến khách hàng.
  • Phần mềm có thể nhận diện thông tin mặt hàng thông qua việc quét mã vạch và đề nghị 1 công cụ tương tự như hệ thống POS cho quá trình phân phối và thanh toán.
  • Với cổng API của chúng tôi, bạn có thể nhập và chuyển toàn bộ dữ liệu bán hàng sang phần mềm khác để dễ dàng kiểm tra mức độ tồn kho, tình trạng vận chuyển và tiền thu được theo từng cửa hàng.
Sử dụng thuận tiện khi tồn kho biến động thường xuyên
Có thể thiết lập các người dùng đảm trách mỗi kho hoặc mỗi công trình.
  • Dễ dàng thiết lập 1 cửa hàng để họ có thể quản lý dữ liệu của họ và tăng sự tiện lợi cũng như an toàn dữ liệu.
  • Cũng có thể thiết lập các nhóm để 1 người có thể quản lý nhiều cửa hàng.
Có thể thiết lập các người dùng đảm trách mỗi kho hoặc mỗi công trình.