Quản lý số seri/số lô
Do cần số seri/số lô để quản lý chi tiết của cùng một mặt hàng
nên có khả năng quản lý tồn kho theo từng số sêri/số lô và có thể quản lý nhập xuất một cách cụ thể.
Đặc điểm riêng
 • Có thể tra cứu lược sử của số sêri/số lô.
 • Có thể nhập tình hình có liên quan với nhập/xuất kho và tìm kiếm.
 • Có thể quản lý số sêri/số lô thông qua mã vạch.
  FAQ
  • Tôi cấp số số sê-ri cho mỗi thành phẩm, vậy có quản lý được không?
   Có thể được. Bạn có thể tiến hành nhập kho/xuất kho theo số sê-ri và nội dung này được phản ánh ngay vào tồn kho nên hoàn toàn có thể quản lý được tồn kho theo số sê-ri.
  • Có thể truy tìm ngược lại số sê-ri không?
   Có thể được. Trong báo cáo bạn có thể dễ dàng truy xuất ngược về những phiếu đã nhập đầu tiên có áp dụng số sê-ri.
  • Có thể quản lý hạn sử dụng của mặt hàng không?
   Bạn sử dụng số sê-ri/số lô để gán làm mã số riêng cho ngày hết hạn thì có thể quản lý được tồn kho theo ngày hết hạn.
  • Tôi có thể nhập tồn kho theo số sê-ri/số lô không?
   Tại menu [Điều chỉnh số dư theo số sêri/Lô] bạn nhập số lượng tồn kho đầu kỳ cho số sêri/Lô hoặc bạn có thể điều chỉnh lại khi số lượng tồn kho không khớp.
  • Có thể tạo mã vạch cho số sê-ri không?
   Bạn có thể sử dụng số sê-ri/số lô để gán làm mã vạch và có thể dùng máy scan mã vạch để xử lý nhập chi tiết xuất/nhập kho.
  • Trong trường hợp mặt hàng đã nhập với số sê-ri/số lô bị trả hàng thì vẫn xử lý được?
   Trong phiếu bán/mua hàng khi bạn nhập số lượng âm của số sê-ri/số lô thì hệ thống sẽ hiểu đó là phát sinh trả hàng trên thực và cho phép tạo phiếu
  • Có thể sử dụng nhiều mặt hàng trên một số sê-ri không?
   Bạn có thể liên kết mỗi một số sêri/Lô cho mỗi mặt hàng và cũng có thể liên kết một số sêri/Lô với nhiều mặt hàng để sử dụng.
  • Tạo số sê-ri/số lô có dễ không?
   Bạn có thể thiết lập tự động tạo số sêri/Lô theo quy tắc hoặc đăng ký số sêri/Lô thử công trên Ecount.
  • Có thể quản lý được hạn sử dụng của nguồn thực phẩm không?
   Những thực phẩm có hạn ngắn ngày bắt buộc phải quản lý hạn sử dụng của nó. Cho nên sử dụng tính năng số sêri/Lô bạn có thể đăng ký ngày hết hạn để quản lý.
  Tính năng quan trọng
  • Quản lý lược sử số sêri/số lô
   • Cấp số sêri/Số lô riêng cho cùng mặt hàng là có thể truy tìm việc lưu thông và quá trình sản xuất, có thể quản lý cho giai đoạn sau bán hàng.
   • Có thể sử dụng tính năng tạo tự động lượng lớn số sêri/số lô hay là tải lên hàng loạt dữ liệu bằng excel, trang memo.
   • Thông qua từng loại báo cáo như tình hình tồn kho số seri/số lô v.v thì có thể quản lý lược sử chi tiết từng số sêri/số lô.
  • Quản lý xuất vật tư tồn kho cho từng số seri/số lô
   • Có thể quản lý riêng biệt thông qua chọn số sêri/số lô ở tất cả menu nhập xuất kho như bán hàng,mua hàng,sản xuất,sau bán hàng,hàng lỗi,trả hàng v.v.
   • Có thể xử lý nhập xuất tồn kho số sêri/số lô đang sở hữu theo từng kho(cửa hàng) làm nền tảng.
   • Có thể thêm mục số seri/số lô ở từng sổ cái kiểm kê như tình hình bán hàng/mua hàng.
  • Quản lý mã vạch số sêri/số lô
   • Thông qua tính năng tạo/in mã vạch thì có thể quét mã vạch và quản lý cho dù không nhớ số sêri/số lô.
   • Có thể nhận biết mã vạch số seri/số lô bằng ứng dụng Ecount và được phản ánh tức thời nội dung đã nhập vào ERP.
  Quản lý số seri/số lô