TÍNH NĂNG

Quản Lý Số Sê Ri

Dễ dàng quản lý và theo dõi lịch sử của mặt hàng
  • Số seri/số lô cụ thể có thể được phân bổ đến mã mặt hàng cho việc theo dõi tồn kho.
  • Có thể dễ dàng và tiện lơi để tạo 1 số lượng lớn số seri/số lô bằng việc sử dụng chức năng tạo tự động hoặc tải lên qua web hàng loạt.
Dễ dàng quản lý và theo dõi lịch sử của mặt hàng
Có thể nhập và truy vấn về tồn kho dựa vào số seri/số lô.
  • Có thể quản lý số seri/số lô trong nhiều dạng màn hình nhập như Bán hàng, mua hàng, sản xuất, sửa chữa, sản phẩm lỗi, hàng trả, vân…vân.
  • Thiết lập quản lý có thể được sử dụng cho nhà kho và sản xuất tiêu thụ dự vào số seri/số lô cá nhân của mỗi nhà kho và cửa hàng.
Có thể nhập và truy vấn về tồn kho dựa vào số seri/số lô.
Số seri/số lô của việc nhập kho được quản lý một cách dễ dàng.
  • Tình hình số seri/số lô giúp bạn quản lý chi tiết số lô được nhập vào và tồn tại của mối số seri/số lô.
  • Có thẻ xem số seri/số lô trong báo cáo quản lý tồn kho chung như báo cáo bán hàng và báo cáo mua hàng.
Số seri/số lô của việc nhập kho được quản lý một cách dễ dàng.
Quản lý mã vạch số seri/số lô
  • Có thể quản lsy số seri/số lô sử dụng máy quét mã vạch mặc dù các con số là phức tạp hoặc không có trong phần mềm thông qua lựa chọn tạo/in.
  • Trong ứng dụng ECOUNT ERP, có thể quét mã vạch của số seri/số lô để tiến hành các giao dịch tồn kho trong thời gian thực và phản ánh chúng đến ERP tức thì.
Quản lý mã vạch số seri/số lô