Quản lý kết quả kinh doanh theo dự án
Sau khi lên mục tiêu dự án thì có thể xây dựng kế hoạch có hệ thống để đạt được mục tiêu.
Có thể đối chiếu kết quả thực tế so với mục tiêu là có thể nắm bắt dễ dàng tình hình tiến hành, có đạt mục tiêu hay không.
Đặc điểm riêng
 • Có thể thu thập kế hoạch đạt được từng dự án một cách cụ thể.
 • Có thể nắm bắt dễ dàng có đạt được mục tiêu đã được lên kế hoạch hay không.
  FAQ
  • Có thể so sánh doanh thu thực tế với doanh thu dự kiến theo từng dự án không?
   Bằng việc nhập doanh số phát sinh thực tế sau khi lập sẵn kế hoạch doanh số theo từng dự án thì bạn có thể so sánh doanh số dự toán và doanh số thực tế.
  • Có thể thêm hạng mục so sánh kết quả kinh doanh theo từng dự án không?
   Hoàn toàn được, ngoài ra bạn có thể thêm hạng mục riêng khác ngoài bán hàng, mua hàng, chi phí nhân công...
  • Có thể xác định thứ tự sắp xếp trong hạng mục?
   Ecount cho phép tùy chỉnh thứ tự sắp xếp và bạn có thể xác định thứ tự ưu tiên để cho nhập thông tin nhanh hơn.
  • Có thể so sánh nhiều dự án theo một khoảng thời gian cụ thể?
   Bạn có thể tổng hợp để xem dữ liệu chi tiết bằng cách nhập các thông tin tìm kiếm sổ sách kế hoạch/thực tế theo từng dự án.
  • Có thể chỉ định ngày bắt đầu và ngày kết thúc cho từng dự án?
   Vâng, có thể được. Bạn cũng có thể cài đặt ngày bắt đầu/ngày kết thúc làm việc và tìm kiếm dữ liệu sổ sách theo tiêu chuẩn ngày tương ứng.
  • Có thể tải về bằng excel thông tin số tiền của từng dự án?
   Không quá khó khăn để tải về những thông tin đã nhập bằng việc nhấn nút excel phía dưới màn hình tương ứng bạn có thể tải dữ liệu đã nhập về.
  • Có thể chọn tiêu chuẩn tổng hợp theo từng hạng mục dự án?
   Vâng. Bạn có thể tổng hợp dữ liệu theo hạng mục sau khi chọn dự án, hạng mục, khách hàng/nhà cung cấp, người phụ trách, kho-địa điểm.
  • Có thể kiểm tra số tiền bán hàng theo dự án không?
   Trên Ecount bạn có thể tổng hợp doanh thu từng dự án theo tiêu chuẩn hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.
  • Có thể nhập số tiền kế hoạch theo dự án không?
   Bạn có thể nhập sẵn bằng số tiền kế hoạch theo dự án đối với bán hàng, mua hàng, chi phí nhân công, kinh phí...
  • Tôi muốn so sánh kế hoạch/kết quả thực tế của dự án tương ứng theo từng khách hàng/nhà cung cấp, có được không?
   Không chỉ có khách hàng/nhà cung câp bạn còn có thể đối chiếu bằng các điều kiện đa dạng như mặt hàng, người phụ trách, kho-địa điểm, phòng ban.
  • Tôi muốn thêm hạng mục kế hoạch khi đăng ký kế hoạch dự án, có thể làm được không?
   Ngoài những hạng mục đăng ký cơ bản như bán hàng, mua hàng, chi phí nhân công, kinh phí bạn có thể thêm các hạng mục phù hợp với công ty mình.
  • Có thể kiểm tra chỉ kết quả kinh doanh của một dự án cụ thể nào đó?
   Có thể được nếu bạn chỉ tìm kiếm bằng một dự án mình muốn xem khi tìm kiếm báo cáo thôi.
  • Khi kiểm tra Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tôi muốn xem tất cả và xem kết quả theo từng dự án, có làm được không?
   Bạn có thể chọn cách hiển thị là tổng cộng, cá nhân, so sánh trong điều kiện tìm kiếm dự án rồi tìm kiếm.
  • Có thể gom nhiều dự án lại để quản lý kết quả hoạt động trong một lần không?
   Nếu bạn gộp nhiều dự án thành một nhóm thì có thể tìm kiếm trong một lần được hoặc bạn có thể bấm chọn những dự án để xem kết quả.
  • Có thể nào không cho hiển thị ra những dự án đã không còn sử dụng nữa khi thực hiện nhập chứng từ hay không?
   Với việc xử lý xóa tạm thời nên có thể áp dụng để không cho tra cứu ra dự án mà mình không muốn quản lý.
  • Tôi chỉ muốn kiểm tra số tiền của một tài khoản cụ thể đã dùng với một dự án nào đó. Có thể tra cứu được như vậy không?
   Khi tra cứu sổ sách, bạn có thể chọn dự án nên có thể kiểm tra kết quả kinh doanh bằng số tiền phát sinh của một tài khoản cụ thể.
  Tính năng quan trọng
  • Thu thập mục tiêu theo từng dự án
   • Có thể cài đặt đề mục tài khoản kế toán được liên kết với ERP, tiêu chuẩn cập nhật từng hạng mục với hạng mục đạt được theo từng dự án.
   • Đối với hạng mục đạt được thì có thể chỉ định ngân sách theo tháng, theo kỳ, năm cho từng người phụ trách, khách hàng, phòng ban.
  • Đối chiếu kết quả mục tiêu
   • Có thể chọn dự án ở menu như bán hàng,mua hàng,kế toán v.v và có thể nhập phiếu.
   • Sau khi hoàn tất dự án thì có thể phân tích kết quả nhanh vì có thể nắm bắt trực tiếp sự chênh lệch đối với mục tiêu và kết quả thực.
   • Có thể kiểm tra báo cáo Tình hình kế hoạch/kết quả thực dự án theo hình thức đa dạng đối với từng thời gian, loại cập nhật.
  Quản lý kết quả kinh doanh theo dự án