TÍNH NĂNG

Quản lý dự án

Có thể tạo 1 kế hoạch cụ thể cho dự án của bạn.
  • Bạn có thể thiết lập cột mốc cho mỗi dự án, tập hợp tiêu chí cho mỗi mặt hàng, và các tài khoản kế toán được liên kết với ERP.
  • Bạn có thể xác định cụ thể mục tiêu theo năm, quý và tháng cho mỗi cột mốc theo người liên hệ, đối tác, và phòng ban.
Có thể tạo 1 kế hoạch cụ thể cho dự án của bạn.
Để thấy được mục tiêu kế hoạch đạt được thì thật dễ.
  • Thiết lập quản lý dự án cho phép bạn thiết lập một dự án và nhập giao dịch như Bán hàng, mua hàng, kế toán và nhiều hơn thế nữa.
  • Bạn có thể xem các loại kế hoạch dự án và báo cáo thực hiện theo thời gian và tổng.
Để thấy được mục tiêu kế hoạch đạt được thì thật dễ.